Home About Browse Search
Svenska


Lennartsson, Maria and Lindén, Charlotte, 2014. Finansiella kontrakt ”futures” i spannmålsodling : lantbrukarens beslutsprocess rörande terminshandel. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
853kB

Abstract

Lantbrukarens inkomster har under senare år varierat mycket på grund av stora prisfluktuationer. En grundförutsättning för att minska priskänsligheten är att bruka någon
form av prissäkring. Ett alternativ som relativt nyligen tillkommit på marknaden är de finansiella instrument som flertalet banker erbjuder.

Uppsatsen syftar till att utifrån ett urval av lantbrukare beskriva hur de hanterar fluktuationerna på spannmålsmarknaden med terminshandel på börsen. Målet med uppsatsen är att kartlägga faktorer som är avgörande för lantbrukarens val av prissäkringsmetod.

Handelsbanken var först ut på den svenska marknaden med att erbjuda finansiella instrument för spannmålsodlande lantbrukare. De finansiella instrumentens syfte är att stabilisera fluktuationer och ge lantbrukarna en jämnare och stabilare inkomst. I denna uppsats analyseras lantbrukarnas val av hur de brukar de finansiella instrumenten. Ett urval av Handelsbankens lantbrukskunder intervjuas. Frågorna berör beslutsprocessen som lantbrukare
står inför samt deras inställning till risk och riskhantering.

Idag finns flera alternativ till prissäkring som skiljer sig åt i innebörd och funktion. Lantbrukaren måste vara väl insatt i sin situation för att kunna utnyttja respektive metod vid rätt tillfälle. I uppsatsen tydliggörs möjligheter som de finansiella instrumenten innebär samt
lantbrukares inställning till dessa. Lantbrukaren kan idag välja mellan olika alternativ för att prissäkra sin spannmål. Det fordras att lantbrukaren är medveten om marknaden samt kan ta beslut som är fördelaktiga och bra för företaget.

,

The farmer's income in recent years has varied greatly due to large price fluctuations. A basic requirement to reduce the price sensitivity is to use some form of hedging. One option that recently became available is the financial instruments that Handelsbanken and other banks are
now offering. Handelsbanken was the first bank in the Swedish market to offer financial instruments for grain-growing farmers. The financial instruments’ purpose is to stabilize fluctuations and give farmers a smoother and more stable income. In this essay, we analyze to what extent farmers choose to actively make use of financial instruments by interviewing a sample of Handelsbanken's agricultural customers. The interview questions concern the
decision that farmers face and their attitude towards risk and risk management. The essay aims to build on a sample of farmers and describe how they deal with volatility in the grain market and in futures trading on the exchange. The aim of this essay is to identify factors that are crucial for the farmer's choice of hedging method.

There are currently several alternatives for hedging that differ in meaning and function. The farmer must be well versed in their situation to take advantage of each method at the right time. This paper clarifies the opportunities that the financial instruments provide and the farmers' views towards these.

Today, the farmer can choose between different options to hedge their grain. This requires that the farmer is aware of the market and can make decisions that are beneficial for their farming business.

Main title:Finansiella kontrakt ”futures” i spannmålsodling
Subtitle:lantbrukarens beslutsprocess rörande terminshandel
Authors:Lennartsson, Maria and Lindén, Charlotte
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:840
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Beslutsprocess, terminshandel, finansiella kontrakt, spannmålshandel, prisfluktuationer, beslutsfattande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3209
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3209
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:14 Apr 2014 14:03
Metadata Last Modified:14 Apr 2014 14:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics