Home About Browse Search
Svenska


Seligsohn, Dinah, 2014. Dog bite incidence and associated risk factors : a cross-sectional study on school children in Tamil Nadu. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
835kB

Abstract

Dog bites pose a threat to public health globally and can lead to infection, disfigurement, incapacity, post-traumatic stress syndrome and even death. In geographical areas where rabies is endemic, bites from infected dogs account for over 90% of the human rabies cases.
Children have been proven to be at a greater risk of being bitten by dogs and subsequently contracting rabies than adults. In this cross-sectional study, a school survey was undertaken in association with a rabies awareness campaign in India, to investigate the dog bite incidence and various risk factors associated with dog bites as well as assessing the knowledge of safe interaction with dogs among children in the age group 10-18 years. A total of 1295
questionnaires were collected. 43.2 % (n=556) out of the respondents were boys and 56.8 % (n=731) were girls with a mean age of 14 years. Of the children asked, 73.5 % (n=945) did not own a dog, whereas 26.6 % (n=338) reported they did own a dog. Out of the respondents, 23.3% (n=279) reported having been bitten by a dog. More children were bitten by family dogs than stray dogs, and the most common location for dog bites was in a domestic environment. The gender distribution among the children who reported to have been dog bitten was 39.7% (n=110) girls and 60.3% (n=167) boys. The gender difference was found to be statistically significant (p<0.05). There was a significant correlation between owning a dog and being bitten by a dog as well as displaying unsafe behaviour when engaging with dogs.
Boys were more likely to display unsafe behaviour than girls. Children who had taken part of an informational lecture on rabies and dog bite prevention gave more correct answers when asked about safe interaction with dogs, but showed no difference in the risk perception compared to children who had not taken part of a lecture. It is suggested that educational efforts targeting children are implemented to raise the level of awareness of rabies, proper wound management, dog population control and safe dog behaviour to reduce the dog bite incidence as well as contributing to the eradication of rabies from India.

,

Hundbett utgör ett globalt hot mot folkhälsan och kan, förutom att leda till döden, även orsaka infektioner , missbildningar , handikapp och även posttraumatiskt stressyndrom. I geografiska områden där rabies är endemiskt står bett från infekterade hundar för över 90 % av de humana
rabiesfallen. Barn löper större risk att bli hundbitna än vuxna, och därmed även ökad risk för att smittas av rabies. I denna tvärsnittsstudie genomfördes en skolundersökning i samband med en rabiesinformationskampanj i Indien, för att undersöka hundbettsincidensen och olika riskfaktorer relaterade till hundbett samt en uppskattning av kunskapen om säkert beteende vid interaktion med hundar bland barn i åldersgruppen 10-18 år. Totalt 1295 enkäter samlades
in. Av de tillfrågade var 43,2 % (n = 556) pojkar och 56,8 % (n = 731) flickor med en medelålder på 14 år. Av de tillfrågade barnen ägde 73.5 % (n = 945) ingen hund, medan 26,6 % (n = 338) var hundägare. Andelen hundbitna bland barnen var 23.3 % (n = 279). Fler barn hade blivit bitna av familjehundar än gatuhundar och den vanligaste platsen för hundbett var i en hemmiljö. Könsfördelningen bland de hundbitna barnen 39.7 % (n = 110) flickor och 60.3 % (n = 167) pojkar. Könsskillnaden visade sig vara statistiskt signifikant (p < 0,05). Det fanns ett signifikant samband mellan att äga en hund och att bli biten av en hund samt att uppvisa riskbeteende vid interaktion med hundar. Pojkar var mer benägna att visa riskbeteende än flickor. Barn som fått delta i en informativ föreläsning om rabies och förebyggande åtgärder mot hundbett svarade signifikant bättre på frågor om säker interaktion med hundar, men
visade ingen skillnad i riskuppfattning jämfört med barn som inte fått någon föreläsning. Det föreslås att utbildningsinsatser riktade till barn genomförs för att höja medvetenheten om rabies, korrekt sårbehandling, hundpopulationskontroll och säkert hundbeteende för att
minska hundbettsincidensen och som en del i att utrota rabies i Indien.

Main title:Dog bite incidence and associated risk factors
Subtitle:a cross-sectional study on school children in Tamil Nadu
Authors:Seligsohn, Dinah
Supervisor:Sternberg-Lewerin, Susanna and Persson, Elisabet and Lindsjö, Johan
Examiner:Boqvist, Sofia
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2014:20
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:dog bite, incidence, risk factors, Tamil Dadu
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3696
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3696
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Human medicine, health, and safety
Language:English
Deposited On:08 Sep 2014 15:54
Metadata Last Modified:08 Sep 2014 15:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics