Home About Browse Search
Svenska


Rudberg, Astrid, 2014. Assessing the ability of LARGE overexpression to prevent the development of muscular dystrophy. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) is a hereditary X-linked fatal disease that affects 1 in 3500 male births. It is the most common kind of muscular dystrophy in children and leads to death in the late teens or early 20s for many patients. The mdx mouse is a model of DMD that can be used to investigate experimental therapies. Overexpression of a glycosyltransferase, CT GalNAc, in mdx mice has been demonstrated to prevent the development of muscular dystrophy. Overexpression of another glycosyltransferase, LARGE, is currently being investigated as a treatment for another group of muscular dystrophies, the dystroglycanopathies.
In this study, we overexpressed LARGE in mdx mice in order to investigate its effect on the development of muscular dystrophy. We found that the transgene was expressed in our LV5/mdx mice, as seen with both immunohistochemistry and western blots, but that overexpressing the enzyme unfortunately appeared to have a negative effect on the dystrophy. An increase in pathology was seen histologically at both 3 and 8 weeks of age in the LV5/mdx mice when compared to the mdx mice. Physiological measurements on 22 week old mice showed a significantly diminished tolerance to eccentric exercise in the LV5/mdx compared to their mdx littermates. These observations lead us to the conclusion that increased expression of LARGE is not a therapeutic option for DMD patients, but is in fact contraindicated.

,

Duchenne Muskulär Dystrofi (DMD) är en ärftlig X-linkad dödlig sjukdom som drabbar en av 3500 födda pojkar. Det är den vanligaste förekommande typen av muskulär dystrofi hos barn och leder till döden från sena tonår till tidig 20-års ålder för många av de drabbade. mdx-musen är en modell för DMD som kan användas för att utvärdera experimentella behandlingar. Överuttrycket av ett glykosyltransferas, CT GalNAc, hos mdx-musen har visat sig förhindra utvecklingen av muskulär dystrofi. Överuttrycket av ett annat glykosyltransferas, LARGE, undersöks just nu som en möjlig behandling för en annan grupp muskulära dystrofier, dystroglykanopatierna.
I den här studien har vi överuttryckt LARGE hos mdx-möss för att kunna undersöka dess effekt på utvecklingen av den muskulära dystrofin. Vi fann att transgenen uttrycktes hos våra LV5/mdx-möss med hjälp av både immunohistokemi och western blot, men att överuttrycket av enzymet tyvärr hade en negativ effekt på utvecklingen av dystrofin. En ökad nivå av patologi kunde ses på histologi gjord hos både 3 och 8 veckor gamla LV5/mdx-möss vid jämförelse med mdx-möss. Fysiologiska mätningar gjorda på 22 veckor gamla möss visade en signifikant minskad tolerans för excentrisk belastning hos LV5/mdx jämfört med deras mdx syskon från samma kull. Dessa iakttagelser fick oss att dra slutsatsen att ett ökat uttryck av LARGE hos DMD-patienter inte är ett alternativ för behandling, utan måste anses kontraindicerat.

Main title:Assessing the ability of LARGE overexpression to prevent the development of muscular dystrophy
Authors:Rudberg, Astrid
Supervisor:Ekman, Stina and Wells, Dominic
Examiner:Norrgren, Leif
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2014:28
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:duchenne muscular dystrophy, muscular dystrophy, prevention, LARGE, mdx, mouse model, duchenne muskulär dystrofi, förhindra, musmodell
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3691
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3691
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Animal diseases
Language:English
Deposited On:05 Sep 2014 14:47
Metadata Last Modified:05 Sep 2014 14:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics