Home About Browse Search
Svenska


Thorell, Johan, 2014. Cleaning process of abattoir wastewater with focus on bacterial pathogens. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

This study was conducted at the City Abattoir in Kampala, Uganda to evaluate the cleaning process, with focus on bacterial pathogens, in a pilot scale integrated bioprocess. This consisted of four steps: anaerobic sequencing batch reactors; aerobic/anoxic sequencing batch
reactors; a high performance temperature controlled methanogenesis digester and a constructed wetland. The objective was to determine if this type of cleaning process could be used to clean wastewater from abattoirs in a satisfactory way.

The indicator organisms for faecal contamination, Escherichia coli and Enterococcus spp. were used to investigate in what numbers bacteria could be found in the untreated wastewater and how much that was reduced in the different steps of the cleaning process. The water was
analysed for Salmonella to see if human pathogens could be found and could survive the different steps of the treatment process. Antibiotic resistance analyses were also performed on the E. coli samples to see if any resistance could be found and if there was any variation of this parameter in the different treatment steps.

Five samples from the untreated water and from the different treatment steps were collected at five different occasions. The results from the study was that it seems that this type of cleaning plant can be used to decrease the numbers of bacteria in wastewater from abattoirs to a great extent though further decrease in bacterial numbers are needed before the water could be used for irrigation of edible crops or drinking. The most important cleaning step seems to be the anaerobic sequencing batch reactors.
No Salmonella was found in any samples but the human pathogen Shigella was found in several samples including from the final steps of cleaning. High levels of antibiotic resistance were only found in the isolates from the constructed wetland. It is hard to draw any conclusions from this result since the constructed wetland hadn’t been functioning as it was supposed to be when this study was conducted.

,

Denna studie genomfördes på ett slakteri i centrala Kampala, Uganda för att utvärdera reningsprocessen, med avseende på bakteriella patogener, av en integrerad bioprocess i pilotskala. Denna hade fyra reningssteg: anaeroba sekvensreaktorer; aeroba/anoxiska
sekvensreaktorer; en högpresterande och hög temperaturbiogasanläggning och en konstruerad
våtmark. Målsättningen med denna studie var att se ifall denna typ av rening på ett tillfredställande sätt kan rena avfallsvatten från slakterier.

Indikatororganismerna för fekal kontamination, Escherichia coli och Enterococcus spp. användes för att utvärdera i vilka nivåer bakterier fanns i det obehandlade vattnet och i vilken utsträckning nivåerna minskade i de olika reningsstegen. Vattenproverna analyserades för Salmonella för att se ifall humana patogener kunde överleva de olika reningsprocesserna.

Antibiotikaresistensanalyser gjordes även på E. coli-stammarna för att se ifall det fanns någon antibiotikaresistens och ifall det fanns någon variation av denna parameter i de olika stegen av rening.

Fem prover av det obehandlade vattnet och från de olika reningsstegen samlades vid fem separata tillfällen. Resultaten från studien visade att ovanstående typ av rening verkar kunna minska mängden bakterier till en stor utsträckning, dock har inte mängden sjunkit tillräckligt
för att man ska kunna använda vattnet för bevattning av ätbara grödor eller som dricksvatten.

Det viktigaste reningssteget verkar vara de anaeroba sekvensreaktorerna. Ingen Salmonella kunde påvisas men den humana patogenen Shigella kunde konstateras i flera prover, däribland från de sista reningsstegen. Endast i bakteriestammarna från den konstruerade våtmarken påvisades höga nivåer av antibiotikaresistens. Då våtmarken inte
fungerat som den är konstruerad för under denna studie är det svårt att uttala sig om relevansen av detta resultat rörande antibiotikaresistens.

Main title:Cleaning process of abattoir wastewater with focus on bacterial pathogens
Authors:Thorell, Johan
Supervisor:Norrgren, Leif and Fernström, Lise-Lotte
Examiner:Sternberg Lewerin, Susanna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2014:3
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:Cleaning process, Abattoir Wastewater , Bacterial pathogens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3207
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3207
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agro-industry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:English
Deposited On:14 Apr 2014 10:09
Metadata Last Modified:16 Sep 2014 10:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics