Home About Browse Search
Svenska


Scharin, Isabelle, 2014. Seroprevalence of Rift Valley fever in sheep and goats in Zambezia, Mozambique and preparations for a metagenomic study of arboviruses in ticks. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
778kB

Abstract

The virus-mediated disease Rift Valley fever (RVF) was discovered during an outbreak in Kenya in the 1930s. Since then it has spread to most parts of Sub-Saharan Africa, and in the last decades several outbreaks have caused economic and health issues in Africa, Yemen and Saudi-Arabia. The disease mainly affects domestic livestock, causing abortions, but is also a zoonosis. To be able to control the spread of the disease it is important with surveillance for better knowledge about the distribution and virus circulation even in inter-epidemic/epizootic
periods.

The human population is growing, and people and their livestock constantly move closer to areas with wild animals which act as reservoirs for different viruses. Also, humans and their animals often get within reach for arthropod vectors, hosting or carrying viruses. Taken together, this increases the risk for new emerging infectious diseases.
This study consists of two parts. One is a seroprevalence study of RVF in sheep and goats in Zambezia, Mozambique. The other is a metagenomic study that aims to search for tick and mosquito borne viruses, including RVFV, in the same area.

The RVF-study was a cross-sectional survey in cooperation with the University of Eduardo Mondlane (UEM), Maputo, Mozambique. Between the 25th of September and 2nd of October
in 2013, blood samples were collected from sheep and goats in 8 different farms. Blood-sera from 187 goats and 181 sheep were analysed at the veterinary faculty of UEM with a
commercially available ID-vet competition ELISA-kit. On the same field trip ticks were collected from sheep, goats and cattle. The metagenomic study was however only initiated
during the time of this project and the remaining work, as it involves several steps that take some time to perform, will be conducted at the Swedish University of Agricultural Sciences during early 2014.

The results from the seroprevalence study showed an overall prevalence of 25.1% for goats and 44.2% for sheep. The prevalence has increased compared to an earlier study in the same province in 2010. The precipitation was higher this year than during 2010 which agree with the hypothesis that increased precipitation favour the RVFV spread, as more vectors are hatched. The results from comparable farms showed an increase in seroprevalence for sheep, though not for goats. Older animals showed to have a higher seroprevalence than younger which was expected. The most remarkable finding was the significant differences in
prevalence between different farms.

Interviews with the animal keepers did not indicate that RVF caused any noticeable health problems in their herds. This study indicates that the virus circulates and causes subclinical infections in sheep and goats in Zambezia. In future research it would be interesting to focus on the big differences between the farms.

,

Virussjukdomen Rift Valley fever (RVF) upptäcktes vid ett utbrott i Kenya på 30-talet, och var då en ”Emerging infectious disease”. Sedan dess har smittan spridits till de flesta delar av Afrika söder om Sahara och har de senaste decennierna orsakat flera utbrott i Afrika, Yemen
och Saudiarabien som orsakat allvarliga ekonomiska och hälsomässiga konsekvenser.

Sjukdomen drabbar framför allt tamboskap för vilka den orsakar aborter, men är en också en zoonos. För att kunna kontrollera smittan är det viktigt att känna till dess utbredning och på vilken nivå den cirkulerar, även mellan epidemiska/epizootiska perioder.

I och med att humanpopulationen växer och inkräktar på områden med vilda reservoarer för virus ökar risken för att nya ”Emerging Infectious Diseases” skall uppstå. Många av dessa är spridda med artropoda vektorer, såsom myggor och fästingar.

Denna studie består av två delar, varav den ena delen består av en seroprevalensstudie av RVF hos får och getter i Zambezia, Mozambique. Den andra delen är en metagenomik-studie som syftar till att söka efter mygg- och fästingburna virus, inklusive RVFV, i samma område.

Studien av RVF utgjordes av en tvärsnittsstudie i samarbete med Eduardo Mondlane Universitet i Maputo, Mozambique. Mellan den 25 september och 2 oktober år 2013 samlades
blodprover från får och getter in från 8 olika farmer. Serum från 187 getter och 181 får analyserades sedan på laboratorium på universitetets veterinärfakultet i Maputo med ett kommersiellt ELISA-kit. Samtidigt som blodproven togs samlades fästingar från djuren in för metagenomikstudien. Denna studie hann endast påbörjas under tiden för detta projekt och resterande arbete kommer att utföras på Sveriges lantbruksuniversitet tidigt under år 2014.

Resultaten från seroprevalensstudien visar en övergripande prevalens på 25,1% för getter och 44,2% för får vilket är en ökning jämfört med en tidigare studie år 2010. Det skulle kunna härledas till att nederbörden varit kraftigare under år 2013 och därmed ökad insektsaktivitet.

På de enskilda farmer som kunde jämföras med en studie år 2010 ser man att seroprevalensen ökat för får medan den ligger kvar på samma nivå för getter. Äldre djur visade sig hade högre seroprevalens än yngre vilket var väntat. Det mest anmärkningsvärda denna studie visade var att seroprevalensen skiljde sig signifikant mellan olika farmer.
Djurens skötare sade sig inte uppleva några problem med sjukdomen, vilket indikerar att cirkulerande virus orsakar subkliniska infektioner hos får och getter i Zambezia. Framtida forskning skulle vara intressant att rikta mot att utreda orsakerna till att seroprevalensen skiljer sig så kraftigt mellan olika farmer.

Main title:Seroprevalence of Rift Valley fever in sheep and goats in Zambezia, Mozambique and preparations for a metagenomic study of arboviruses in ticks
Authors:Scharin, Isabelle
Supervisor:Blomström, Anne-Lie
Examiner:Berg, Mikael
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2014:8
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:Seroprevalence of Rift Valley Fever, Sheep and goats in Zambezia, Metagenomic study of arboviruses in ticks, Ticks
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3202
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3202
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:English
Deposited On:10 Apr 2014 12:47
Metadata Last Modified:14 Apr 2014 13:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics