Home About Browse Search
Svenska


Svanström, Peter, 2014. Pathogens and antibiotic resistant bacteria in abattoir waste and animals : a study involving abattoir wastewater, earthworms and Marabou storks. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
964kB

Abstract

The aims of this study were to investigate abattoir wastewater for Escherichia coli and Enterococcus spp. (indicator bacteria for faecal contamination), Salmonella spp. and investigate if pathogens such as Salmonella spp. could be detected in earthworms living in soil contaminated by abattoir wastewater and in Marabou storks feeding from an abattoir drainage channel in Kampala, the capital city of Uganda. It was also to investigate the antibiotic resistance among Escherichia coli from the different sources. The study was conducted at Kampala City Abattoir where samples of abattoir wastewater, earthworms and
Marabou stork faeces were collected. The results showed that the abattoir wastewater contained high levels of Escherichia coli and Enterococcus spp. Salmonella spp. was not detected but Citrobacter freundii and Shigella spp were found. From the earthworms Escherichia coli was isolated but not Enterococcus spp. or Salmonella spp. No Salmonella
spp. was isolated from the Marabou storks. Antibiotic resistance profiling revealed differences in antibiotic resistance between the Escherichia coli from the different sources where Escherichia coli from the Marabous were most resistant.

To minimize the public health risks that bacterial pathogens in abattoir wastewater pose this study suggests that faeces and other abattoir waste is collected and destroyed/made nonhazardous, or that there is a continuous cleaning of wastewater. As well that the availability
for scavenging animals such as the Marabou stork to feed from the drainage channel is minimized. The study also recommends that actions be taken to reduce the usage and
availability of antibiotics to reduce antibiotic resistance.

,

Syftet med denna studie var att undersöka förekomst av indikatorbakterierna, för fekal förorening, Escherichia coli och Enterococcus spp. samt Salmonella spp. i slaktavfallsvatten.

Syftet var även att undersöka ifall patogener som Salmonella spp. kan isoleras från maskar i jord kontaminerad med slakteri-avfallsvatten och i Maraboustorkar som söker föda från en dräneringskanal på ett slakteri i Ugandas huvudstad Kampala. Studien undersökte även resistensmönstret hos Escherichia coli från de olika grupperna. Studien genomfördes på ett slakteri i Kampala där vattenprover från slakteri-avfallsvatten, maskar och faces från Maraboustorkar insamlades. Slakteri-avfallsvattnet visades innehålla höga nivåer av
Escherichia coli och Enterococcus spp. Salmonella spp. påträffades inte men Citrobacter freundii och Shigella spp. Från maskarna isolerades Escherichia coli men inte Enterococcus spp. eller Salmonella spp. Salmonella spp. lyckades ej heller isoleras från Maraboustorkarnas
faeces. Undersökning av antibiotikaresistensmönstret påvisade skillnader i resistensmönstret mellan de olika bakterieisolaten och att Escherichia coli från Maraboustorkarna var de som var mest resistenta.

Denna studie föreslår följande för att minska de risker för folkhälsan som bakteriellt förorenat slakteri-avfallsvatten utgör. Att faeces och annat slakteriavfall samlas in och oskadliggörs, alternativt att en kontinuerlig rengöring av vattnet utförs samt att möjligheten för asätande
djur som Maraboustorkar att söka föda vid slakteriet och dess dräneringskanal minimeras.

Vidare rekommenderas att åtgärder vidtas för att minska användandet av och tillgängligheten på antibiotika för att minska resistensen mot antibiotika.

Main title:Pathogens and antibiotic resistant bacteria in abattoir waste and animals
Subtitle:a study involving abattoir wastewater, earthworms and Marabou storks
Authors:Svanström, Peter
Supervisor:Norrgren, Leif and Fernström, Lise-lotte and Masembe, Charles and Odong, Robinson
Examiner:Sternberg Lewering, Susanna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2014:4
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:Patogens and antibiotic resistant, bacteria, abattoir wastewater, earthworms, Marabou storks
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3201
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3201
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:English
Deposited On:10 Apr 2014 12:24
Metadata Last Modified:14 Apr 2014 13:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics