Home About Browse Search
Svenska


Videkull, Li, 2014. Tree species traits response to different canopy cover for 34 tree species in an enrichment planted tropical secondary rain forest in Sabah, Malaysia . Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Tropical rain forests only cover around six percent of the world’s land area and contain around 70 % of the world´s animals and plants. Tropical rainforests have been, and still are, negatively affected by human activities. These activities lead to forest degradation which has negative impacts on production and biodiversity.
Between 1970-1980 forests in Borneo, Sabah, Malaysia, was subjected to intense logging. In 1982 and 1983 Sabah was exposed to a prolonged drought followed by wildfires which further ruined the already damaged forests. In 1998 the Yayasan Sabah Group and IKEA started a forest rehabilitation project in the degraded forest in the Kalabakan region in Yayasan Sabah Concession Area in Malaysia. The main aim of the program is to improve the biodiversity status in the degraded tropical rain forest within the project area. To improve or accelerate the regeneration in the rehabilitation areas, enrichment plantings are used. Information about tropical tree species traits is limited, which complicate the rehabilitation work. Functional traits for plants are traits that affect growth, reproduction and survival and hence the plants fitness to the environment. Tree species used to be grouped after their demand for light and growth pattern. Light demanding pioneer species often have low wood densities and fast growth and shade tolerant climax species tend to have high wood densities and slow growth. However, the pioneer-climax classification is considered as a continuum.
The objectives of this study were to investigate how different canopy cover affected tree species traits for 34 tree species in an enrichment planted tropical secondary rain forest, and if tree species growth response to increased light after a shade adjustment was related to tree species specific wood densities. The results indicated that tree individuals with least available light generally had smaller dbh (diameter in breast height) and lower tree heights compared to tree individuals with higher light availability. The maximum measured dbh and heights for tree individuals decreased with increasing wood density. Increased dbh growth and horizontal crown growth for the investigated tree species were observed after the shade adjustment. The increased growth was correlated with wood density which showed to be negatively correlated both with dbh growth and horizontal crown growth. A negative trend between wood density and height growth after the shade adjustment was found, but this was not statistically proven. The investigated tree species in this study indicated different adaptations to light depending on wood density even though they all are classified as climax species. Information from this study, on how species with different wood density, respond to light, can be used to adapt the choice of tree species for the current lighting conditions in the forest. This information can improve the rehabilitation work in the INIKEA Forest Rehabilitation Project and elsewhere in Malaysia.

,

Tropisk regnskog täcker cirka sex procent av jordens landyta och innehåller ungefär 70 procent av världens djur- och växtarter. Tropiska regnsskogar har påverkats negativt av mänsklig aktivitet genom tiderna och vilket än idag är en pågående process. Dessa mänskliga aktiviteter har lett till förstörelse av de tropiska regnskogarna vilket har negativa effekter på både produktion och biodiversitet.
Mellan 1970-1980 avverkades skogarna i Borneo, Sabah, Malaysia, intensivt. Under 1982 och 1983 utsattes Sabah för en långvarig torka följt av skogsbränder som ytterligare försämrade tillståndet för de redan skadade skogarna. 1998 startade Yayasan Sabah Group och IKEA ett skogsrehabiliteringsprojekt i de degraderade skogarna inom Yayasan Sabah skogsmarker i Malaysia. Syftet med projektet är att förbättra den biologiska mångfalden i de degraderade tropiska regnskogarna inom projektområdet. För att förbättra eller påskynda föryngringen i rehabiliteringsområdena används hjälpplantering. Informationen om tropiska trädarters egenskaper är begränsad, vilket försvårar rehabiliteringsarbetet. Funktionella egenskaper för växter är egenskaper som påverkar tillväxt, fortplantning och överlevnad och därmed växter anpassning till miljön. Trädarter brukar grupperas efter deras ljusbehov och tillväxtmönster. Ljuskrävande pionjärarter har ofta låg veddensitet och snabb tillväxt medan skuggtåliga klimaxarter ofta har hög veddensitet och långsam tillväxt. Det är viktigt att vara medveten om att pionjär-klimax klassificeringen betraktas som ett kontinuum.
Syftet med denna studie var att undersöka hur olika krontäckning påverkar trädslagsegenskaper hos 34 olika trädarter i en återplanterad sekundär tropisk regnskog. Om trädarters tillväxtrespons på ökat ljus efter en ljushuggning var relaterat till veddensitet undersöktes också. Resultaten visade att trädindivider med minst tillgängligt ljus generellt hade mindre dbh (diameter i brösthöjd) och lägre trädhöjder jämfört med trädindivider med mer tillgängligt ljus. De högsta uppmätta dbh och höjderna för trädindividerna minskade med ökad veddensitet. Ökad dbh-tillväxt och horisontell krontillväxt observerades efter ljushuggningen för de undersökta arterna. Den ökade tillväxten var negativt korrelerad med veddensitet. Efter ljushuggningen kunde en negativ trend mellan veddensitet och höjdtillväxt observeras, men detta kunde inte bevisas statistiskt. De undersökta trädarterna i denna studie visade sig ha olika anpassningar till ljus beroende på veddensitet, trots att de alla klassificeras som klimaxarter. Information från denna studie, om hur trädslag med olika veddensitet svarar på ljus, kan användas för att anpassa trädslagsval för rådande ljusförhållanden i skogen. Denna information kan förbättra rehabiliteringsarbetet i INIKEA Forest Rehabilitation Project och på andra håll i Malaysia.

Main title:Tree species traits response to different canopy cover for 34 tree species in an enrichment planted tropical secondary rain forest in Sabah, Malaysia
Authors:Videkull, Li
Supervisor:Ilstedt, Ulrik and Gustafsson, Malin
Examiner:Malmer, Anders
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2014:2
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Climax species, crown growth, dbh growth, Dipterocarpaceae, forest rehabilitation, height growth, pioneer species, tree species traits, tropical rain forest, wood density, diametertillväxt, höjdtillväxt, klimaxarter, krontillväxt, pionjärarter, skogsrehabilitering, tropisk regnskog, trädslagsegenskaper, veddensitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3193
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3193
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:English
Deposited On:09 Apr 2014 13:51
Metadata Last Modified:09 Apr 2014 13:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics