Home About Browse Search
Svenska


Pettersson, Luna, 2014. Svamparnas roller i svenska barrskogsekosystem : hur ser kunskapsläget ut hos några olika grupper människor?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Fungi are everywhere around us and recently, there has been
an increased interest in their role and importance in the forest.
The fungi have several strategies to acquire energy and nutrition; one example is a mutual symbiosis with trees and plants - another being dissolving organic materials.
Attempts have been made to better understand the circulation of nutrition in coniferous forests, and how fungi cooperate.
Trees and plants have adapted with mycorrhizae and are now interdependent which is important to consider in forestry.
A great number of fungi depend on dead wood and old trees to set fruiting bodies and spread further. These fungi also create environments for other species, such as birds and insects.
The vegetation of a forest is determined by a series of factors; tree species, how old the forest is, soil type, as well as the ability of the fungal spores to spread and establish. Furthermore, in determining vegetation, the fungi’s ability to compete in the soil matters. These factors are nearly unexplored.
Researching fungi knowledge and interest, a survey was distributed to five groups of people.
The groups included forest owners, high school teachers, high school students, senior citizens, and a fifth group - ”o he ” - consisting of people of mixed ages and backgrounds. The survey was answered by all groups but the e ’.
The results showed that most people were interested in fungi; especially edible mushrooms. In all groups, there was also a general desire to learn more. Forests owners and teachers had the most knowledge.

,

Svampar finns överallt omkring oss och på senare tid har man
allt mer börjat intressera sig för deras roll och betydelse i skogen.
Svamparna har ett par olika strategier för att få energi och näring, exempelvis genom en mutualistisk symbios med träd och växter, eller genom att bryta ner organiskt material. Försök har gjorts för att bättre förstå flödet av näringsämnen i barrskogar och svamparnas roll i detta.

Träd och växter har sammevolverat med mykorrhizasvamparna så att de idag är beroende av varandra. Detta kan vara bra att tänka på vid skogsbruk.
Många svampar är beroende av död ved och äldre träd för att sätta fruktkroppar och sprida sig vidare. Dessa svampar skapar även miljöer för andra arter som exempelvis fåglar och insekter.
Vilken artsammansätning man får i en skog beror på många faktorer. Exempelvis, trädslag, ålder på skogen, jordart och svampsporernas förmåga att sprida och etablera sig. Även svampens förmåga att konkurrera i marken spelar roll för vilken artsammansättning det blir. Dessa faktorer är idag i det närmaste helt okända för oss.
En enkätundersökning om svampkunskap skickades ut till fem olika grupper. Detta för att se om kunskapen skiljer något mellan olika grupper människor samt hur intresset och kunskapen om svamp ser ut.
De tillfrågade var skogsägare, lärare på gymnasiet, elever på gymnasiet, pensionärer och en grupp kallad övriga som täcker upp en blandning av människor i olika åldrar. Fick svar från alla utom eleverna.
Intresset visade sig vara stort för svamp, främst matsvampar. Det fanns även en vilja att lära sig mer om svamp bland alla grupper. Störst kunskap visade sig skogsägarna och lärarna ha.

Main title:Svamparnas roller i svenska barrskogsekosystem
Subtitle:hur ser kunskapsläget ut hos några olika grupper människor?
Authors:Pettersson, Luna
Supervisor:Dahlberg, Anders
Examiner:Stenström, Elna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
Keywords:Ekologi, Svamp, Barrskog, Mykorrhiza, Symbios
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3189
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3189
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:09 Apr 2014 12:48
Metadata Last Modified:09 Apr 2014 12:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics