Home About Browse Search
Svenska


Hellström, Jenny, 2014. Är jordgubbar bara jordgubbar? : ett sorttest på vårt mest älskade bär. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Växtförädlingen av jordgubbar i Sverige började på 1920-talet och då började sorter tas fram som skulle passa till det Svenska klimatet. Det svenska klimatet innebär långa dagar och svala nätter. Detta sägs ge upphov till söta och goda jordgubbar. Det finns dock många egenskaper som påverkar den slutliga smaken på bäret.
Smaken av jordgubbe som upplevs vid förtäring av bäret påverkas av många faktorer. Hur bäret kommer smaka grundas redan vid sortvalet innan plantering. Hur smaken sedan kommer att bli påverkas fortlöpande av olika faktorer under odlingen. Växtplatsen, klimatförhållanden, odlingssätt, bevattning och tillgång på näringsämnen är faktorer som i slutändan kan påverka smaken på bäret. För att optimera smaken är det viktigt att skördetidpunkten för bären är den rätta, bäret skall ha uppnått en bra mognad, även efterskördsarbetet påverkar hur bäret kommer att smaka.
Smakupplevelsen i sig beror sedan på vad som upplevs vid konsumtion. Smakupplevelsen påverkas av smaksinnet men även av luktsinnet, det mekaniska känselsinnet, temperatursinnet och smärtsinnet. Det finns många egenskaper hos jordgubbar, smaken är bara en av dem. Genom olika kvalitativa och kvantitativa tester som genomförts till det här arbetet har det visat sig att det finns ett intresse för olika egenskaper. Det har framförallt visat sig att olika målgrupper önskar olika egenskaper hos bären. Odlare, vidareförädlare och konsumenter är inte intresserade av samma egenskaper hos bären. Resultaten skiljer sig också åt inom målgrupperna. Det har även visat sig vara stor skillnad på bären mellan de olika sorterna. Med bättre kunskap om bären och deras egenskaper skulle det kunna vara möjligt att möta exempelvis vidareförädlarens önskemål om ett genomfärgat bär och konsumentens önskemål om söta bär.

,

Plant breeding in Sweden began in the 1920s, varieties that would fit the Swedish were developed. The Swedish climate implies long days and cool nights. The Swedish climate generates sweet and good strawberries. However, there are many things that affect the final taste of the strawberry.The taste that is experienced when eating the strawberry is influenced by many factors. How the berry will taste is based on the choice of variety you make already before planting. How the taste then will be is affected continuously by different factors during cultivation. Plant location, climatic conditions, cultivation practices, irrigation and supply of nutrients are factors that may affect the taste of the berry. To optimize the flavor, it is also important to harvest the berries in the right time; the berry should have attained a good degree of maturity.
The taste experience depends on what is experienced through consumption. The taste experience is influenced by the sense of taste but also of the sense of smell, the mechanical sense of touch, temperature sense and pain mind.
There are many qualities of strawberries; the taste is only one of them.
A variety of qualitative and quantitative tests performed for this work it is shown that there is an interest in qualities of strawberries. It has mainly been shown that different target groups want different properties of the berries. Growers, processors and consumers are not looking for the same berries. It has also proven to be a great difference between the different kinds of berries.
With better knowledge of the berries and their qualities it might be possible to meet, for example, a processor's request for colourthrough berries and the consumer's desire for sweet berries.

Main title:Är jordgubbar bara jordgubbar?
Subtitle:ett sorttest på vårt mest älskade bär
Authors:Hellström, Jenny
Supervisor:Nordmark, Lotta
Examiner:Asp, Håkan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Jordgubbe, Fragaria x Ananassa, varieties, characteristics, sorter, egenskaper
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3188
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3188
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant physiology - Growth and development
Technology
Language:Swedish
Deposited On:09 Apr 2014 10:53
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics