Home About Browse Search
Svenska


Wikström, Jon, 2013. Ett skogsbruk anpassat för tjäder : med fokus på häckningsframgången. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
729kB

Abstract

I detta kandidatarbete har de viktigaste faktorerna för tjäderns habitatkrav ringats in via litteraturstudier. Därefter har ett skötselprogram utformats i planeringsprogrammet Heureka – PlanVis, där dessa inkorporerats.
Litteraturstudien mynnade ut i att flaskhalsen för en tjäderpopulations existens till stor del ligger hos tjäderhönan och hennes häckningsframgång. Framförallt två kritiska faktorer träder fram, nämligen skydd mot predation och föda. Genom att identifiera hur dessa faktorer ter sig i skogen kunde de befordras i utformningen av skötselprogrammet.
Skötselprogrammet är framtaget med området Strömsjöliden som underliggande data. Området är drygt 2900 hektar stort och beläget i Bjurholmen Kommun, ca 60 km nordväst om Umeå.
Resultatet visar hur skogen formas över en 100 år lång tidshorisont, här illustreras förhållanden som åldersklassfördelning, volymer och nuvärden. Det tjäderanpassade skötselalternativet ställs att jämföras mot ett referensalternativ där all areal, utom de med målklass Naturvård-Orörd (NO), sköts rent nuvärdesmaximerande med trakthyggesbruk.
Nettonuvärdet blir drygt 500 SEK/hektar mindre när skogen sköts med extra hänsyn till tjädern, om man jämför med referensalternativet. Det visar sig även att skogen kommer anta en allt högre medelålder och med större bundet kapital i form av större volymer i skogen.
I diskussionen analyseras modellen och svagheter identifieras med konstruktiv kritiskt syn.

,

In this thesis the capercaillies Tetrao Urogallus most critical habitat requirements has been identified, and incorporated in the decision support system Heureka – PlanWise, to construct a customized forest management plan.
The literature review culminated in the identification of breeding success as the most important factor regarding the population dynamics of the capercaillie. In particular two criteria emerge, namely protection against predators and the availability of food. By identifying how these factors appear in the forest, they could be included in the design of the forest management plan.
As input in the model Strömsjolidens Forestry Research Park was used as the underlying data. The area is approximately 2900 hectares located in Bjurholmen Municipality, about 60 km northwest of Umeå.
The results show the forest structure alteration over a 100-year time horizon, including age structure, volumes and net present values. The capercaillie-customized treatment program is compared with a reference alternative whose only goal was to maximize the net present value, except for the stands with management class nature conservation (NO). The comparative cost for the capercaillie-customized managed forest is slightly more than 500 SEK/hectare. The result also shows that the forest will adopt an increasing mean age and higher committed capital due to larger volumes matured forest.
At the end of the thesis the treatment model is analyzed and weaknesses are identified with constructive critical approach.

Main title:Ett skogsbruk anpassat för tjäder
Subtitle:med fokus på häckningsframgången
Authors:Wikström, Jon
Supervisor:Olsson, Gert and Kagervall, Anders
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2013:39
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:anpassad skötsel, PlanVis, blåbärsris
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3166
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3166
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:02 Apr 2014 10:42
Metadata Last Modified:02 Apr 2014 10:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics