Home About Browse Search
Svenska


Svahn, Kenny and Östlund, Alexander , 2013. Faktorer som förklarar marknadspriset för skogsfastigheter i Kalmar län. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
343kB

Abstract

Med jämna mellanrum byter skogsfastigheter ägare. Arv, gåva, köp och expropriering kräver en fungerande värdering. Värderingarna sköts av personer med erfarenhet, ofta med hjälp av någon av de gängse värderingsmetoderna. För att värderingar skall hålla god kvalitet även då erfaren personal ej finns att tillgå behövs ytterligare metoder.
Målet med studien är att undersöka variabler som påverkar priset vid en försäljning av en skogsfastighet. Variablerna används sedan för att sätta ihop en modell för värdering.
Denna studie baseras på data från 48 genomförda köp av skogsfastigheter i Kalmar län. Statistiska metoder har använts för att undersöka några variabler i köpeskillingen. Skogliga faktorer, arrondering, vägnätsutbyggnad, avstånd till centralort och arealer har undersökts.
Korrelationsanalys och regressionsanalys har använts för att hitta signifikanta samband mellan variabler och pris per hektar. Datamaterialet delades i två delar där fastigheter med hus utgör en kategori och fastigheter utan hus en annan. Variabler med signifikant påverkan har sedan satts ihop till en hedonisk prisfunktion.
Resultatet av de analyser som utförts visar att prispåverkande faktorer skiljer sig mellan fastigheter med bostadshus och fastigheter utan. Köpeskillingar för skogsfastigheter utan hus påverkas av medelbonitet, arrondering och virkesförråd per hektar. Skogsfastigheter med bostadshus påverkas främst av avståndet till centralort och virkesförråd.

,

Forest land frequently changes owners. Different reasons lay behind transactions like forest real estate sales. Gifts, sales on the open market and inheritance are common ways of which forest real estate change owners. A process where forest land is about to change owner needs to be based on a proper estimation of the total value. When sold on the open market the price is set by the buyer.
When estimating price on forest land different techniques are used by valuation professionals. Knowledge and experience of these professionals determine the quality of real estate valuation. One way of keeping a consistent quality level when valuating is to create a tool based on previous sales in the same geographic area.
The goal for the report is to identify different variables explaining varieties price on forest land in the Kalmar region in Sweden.
The data which have been used in this report consist of 48 unique sales of forest real estates. 17 of these are combined estates with both housing and forest land, while the rest of the sales are forest real estates without housing. Statistical methods for analysis have been used to investigate different variables and their influence on prices per hectare total area.
Statistical analyses have been carried out in the form of correlation analysis and regression analysis. The variables with significant coefficients where then used to construct a hedonic price function describing the price on forest land in Kalmar region. The significant factors found where total area, mean site productivity, property border index and mean standing volume of timber for forest estates. For combined estates the factors explaining price where distance to center of municipality and mean standing volume of timber.

Main title:Faktorer som förklarar marknadspriset för skogsfastigheter i Kalmar län
Authors:Svahn, Kenny and Östlund, Alexander
Supervisor:Roos, Anders
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2013:35
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Hedonisk prisfunktion, virkesförråd, fastighetsvärdering, LRF Konsult
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3163
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3163
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:01 Apr 2014 13:17
Metadata Last Modified:01 Apr 2014 13:18

Repository Staff Only: item control page