Home About Browse Search
Svenska


Lundin, Marika, 2013. Produktivitet och kostnader vid skörd och transport av skogsbränsle från klena gallringar. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
241kB

Abstract

Syftet med denna studie var att undersöka ett maskinsystem för uttag av trädbränsle i klena gallringar i norra Västmanland och södra Dalarna för Mellanskog. Genom driftuppföljningsdata kunde produktiviteten och kostnaderna för maskinsystemet beräknas, samt kostnaderna för sönderdelning och transport och hur dessa förändras med transportavståndet till industri.
Resultatet visar att skördarens produktivitet är beroende av storleken på skördad medelstam, samt att skotarens produktivitet sänks med ett ökat skotningsavstånd. Den totala kostnaden för drivningsarbetet för ett medelobjekt (sett till maskinsystemets produktivitet) i denna studie var 178 kr/m3f inklusive kostnader för flytt, planering och tillägg för vinst. Om man bortser från dessa kostnader uppgår kostnaden för skördaren till ca 88kr/m3f och kostnaderna för skotaren till ca 61kr/m3f. Att enbart sönderdela materialet kostar 58 kr/m3s och kostnaden för transport beror på tranportavståndet, ett längre avstånd innebär en högre kostnad. Medeltransportavståndet för regionen i studien är 43 km och transportkostnaden blir då i genomsnitt 68 kr/m3s. Slutsatserna är att kostnaderna för drivningen ökar med ett längre skotningsavstånd och en mindre medelstam samt att transportkostnaden utgör en större andel av den totala systemkostnaden när avståndet till industri ökar.

,

The purpose of this study was to examine a system for extraction of wood fuel in first thinnings in northern Västmanland and southern Dalarna for Mellanskog. By the operational monitoring data productivity and cost of the machine system could be calculated, as well as the cost of chipping and transport, and how these change with transport distance to the industry.
The results shows that the harvester's productivity depends on the size of the harvested trees and that the forwarder's productivity is reduced with increased hauling distance. The total cost for harvesting of a medium stand (in terms of the machinesystems productivity) in this study was 178 kr/m3f including costs of removal, planning and additions for profit. Without these costs, the cost of the harvester was 88kr/m3f and the cost of the forwarder was 61kr/m3f. The chippingcost of the material was 58 kr/m3s and the cost of transportation depends on the transport distance, the longer distance means a higher cost. The average transport distance for the region in the study is 43 km and transportation cost is then an average of 68 kr/m3s. The conclusions are that the cost of the forwarding increases with longer hauling distances and a smaller trees. Transportation costs account for a larger share of the total system cost when the distance to the industry increases.

Main title:Produktivitet och kostnader vid skörd och transport av skogsbränsle från klena gallringar
Authors:Lundin, Marika
Supervisor:Bergström, Dan
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2013:30
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:biobränsle, systemanalys, Bracke C16, drivningskostnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3157
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3157
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:01 Apr 2014 06:55
Metadata Last Modified:01 Apr 2014 06:55

Repository Staff Only: item control page