Home About Browse Search
Svenska


Lodin , Isak and Blomquist, Mimmi , 2013. Mosstäcket ökar tillväxten hos Vaccinium myrtillus . First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Tillväxten i boreala skogsekosystem är kvävebegränsad. Tidigare studier har visat att mosstäcket i dessa ekosystem har en positiv inverkan på näringsstatus hos ljungväxter. Detta har förklarats med mosstäckets höga förmåga att ansamla näringsämnen och att ljungväxters ytliga rotsytem med erikoid mykorrhiza kan ackumulera organiska näringsämnen som frigörs från mosstäcket. Vi undersökte hur tillväxten hos Vaccinium myrtillus påverkas av ett mosstäcke dominerat av Pleurozium schreberi och hur tillväxten hos dessa arter påverkas av kvävetillförsel. Fältförsöket genomfördes 1998-2000 med följande behandlingar: kontroll, borttaget mosstäcke, intakt mosstäcke, borttaget mosstäcke +gödsel, intakt mosstäcke
+gödsel. Kvävetillförseln motsvarade 10 kg N ha-1 år-1. För att bestämma tillväxten hos V. myrtillus insamlades årsskott där torrvikt, längd och bladantal bestämdes, för insamlade skott av P. schreberi bestämdes endast torrvikt. Ett intakt mosstäcke ökade tillväxten hos V. myrtillus då alla uppmätta variabler hos årsskotten påverkades positivt. Både V. myrtillus och P. schreberi ökade sin tillväxt vid kvävetillförsel, vilket visar på en kvävebegränsad tillväxt
hos dessa arter. Det fanns ingen signifikant interaktion mellan mosstäckets och gödslingens positiva effekter på tillväxten hos V. myrtillus. Våra resultat tyder på att V. myrtillus, via sin erikoida mykorrhiza, har tillgång till näringsämnen som frigörs från mosstäcket.

,

The growth in boreal forest ecosystem is nitrogen limited. Previous studies have shown that the moss layers in these ecosystems have a positive impact on the nutritional status of dwarf shrubs. This has been explained by the high bility of the moss layer to accumulate nutrients, and that dwarf shrubs shallow roots with ericoid mycorrhiza have the ability to utilize organic nutrients released from the moss layer. We examined how a moss layer dominated by Pleurozium schreberi affects the growth of Vaccinium myrtillus and how the growth of these species is affected by nitrogen supply. The field experiment was conducted 1998-2000 with the following treatments: control, removed moss layer, intact moss layer, removed moss layer+fertilization, intact moss layer+fertilization. The nitrogen supply corresponded to 10 kg N ha-1 yr-1. To determine the growth of V. myrtillus the annual shoots were collected and the dry weight, length and number of leaves was determined, while only the dry weight was determined for the shoots of P. schreberi. An intact moss layer increased the growth of V. myrtillus since all the measured variables of the annual shoots were positively affected. Both V. myrtillus and P. schreberi increased their growth due to the nitrogen addition, indicating a
nitrogen-limited growth in these species. There was no significant interaction between the positive impacts of the moss layer and fertilization. Our results suggest that V. myrtillus, through its ericoid mycorrhiza, have access to nutrients released from the moss layer.

Main title:Mosstäcket ökar tillväxten hos Vaccinium myrtillus
Authors:Lodin , Isak and Blomquist, Mimmi
Supervisor:Jäderlund, Anders
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2013:29
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Pleurozium schreberi, kväve, erikoid mykorrhiza, undervegetation, ericaceae
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3156
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3156
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:31 Mar 2014 14:16
Metadata Last Modified:31 Mar 2014 14:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics