Home About Browse Search
Svenska


Knutsson, Buster and Näsén, Linnéa , 2013. Volymproduktion i fullskiktad granskog : Siljansfors försökspark, Dalarna . First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
399kB

Abstract

Blädningsbruk kan enbart bedrivas med sekundära trädslag i fullskiktade skogar. I Sverige är gran (Picea abies (L.) Karst) det dominerande trädslaget för denna form av skogsskötselsystem. Skötselsystemet har länge varit kontroversiellt på grund av missuppfattningen att det är synonymt med de dimensionshuggningar som i början på 1900-talet härjade de svenska skogarna. Denna studie inriktade sig mot att analysera den volymproduktionsökning som under de senaste 53 åren ägt rum på Siljansfors försökspark, blädningsyta 9082. Data bearbetades och variablerna som huvudsakligen analyserades var diametertillväxt, stamantal samt medelhöjd. Förutom detta diskuterades även diameterfördelning, uttagen medeldiameter över tiden, virkesförråd och trädslagsblandning. Resultaten visade att medeldiametertillväxten på ytan inte hade ökat över tiden, varför denna variabel inte ansågs vara signifikant för volymproduktionsökningen. De förklarande variablerna till produktionsökningen bedömdes till största del vara det ökade stamantalet samt den högre medelhöjden. Det ökade stamantalet gav ett ökat virkesförråd. Då volymproduktionen är ungefär 3 % av den stående volymen gav ett stigande virkesförråd (och stamantal) en ökad produktion. Ytans medelhöjd hade dessutom ökat sedan försökets start, vilket i viss utsträckning hade påverkat volymproduktionsökningen.

,

Single-tree selection can only be practiced with shade tolerant tree species in uneven-aged forests. In Sweden the dominating tree species for this kind of silviculture is Norway spruce (Picea abies (L.) Karst). This silvicultural system has long been controversial due to the misconception that it is synonymous with the diameter limit cuttings that were used in the beginning of the 20th century in the Swedish forests. This study concentrated on analyzing the increase in volume production that occurred over the latest 53 years in field trial at Siljansfors Experimental forest. The data was processed and the variables that mainly were analyzed were diameter increment, number of stems and average height. In addition the diameter distribution, the change in mean diameter of trees harvested, standing volume and species composition were discussed.
The result showed that mean diameter increment had not increased, why this variable was not believed to be significant for the increment in volume production. The explanatory variables for the increment in volume production were assumed to be the increase in number of stems and the increase in average height. The increase in number of stems gave an increase in the standing volume. As production of volume is approximately 3 % of the standing volume, a larger growing stock (and number of stems) gives an enhanced production. The average height had, in addition, increased since the start of the trial, which to some extent had influenced the increase in volume production.

Main title:Volymproduktion i fullskiktad granskog
Subtitle:Siljansfors försökspark, Dalarna
Authors:Knutsson, Buster and Näsén, Linnéa
Supervisor:Lundqvist, Lars
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2013:26
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:diametertillväxt, stamantal, medelhöjd, virkesförråd, volymtillväxt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3150
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3150
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:26 Mar 2014 14:19
Metadata Last Modified:26 Mar 2014 14:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics