Home About Browse Search
Svenska


Rudhe, Jacob, 2014. Where has the fertilizer gone? Closing the nutrient budget for a eucalyptus fertilization experiment in southern China. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

An increasing demand for wood products in China has resulted in large areas invested in fast-growing tree plantations of eucalyptus. Eucalyptus plantations are often associated with an intensive management including fertilization. By understanding the effects of fertilization and where in the ecosystem nutrients are accumulated a more sustainable forest management could be achieved. In this study, a nutrient budget including all biomass and soil components was created for Eucalyptus urophylla. The examined nutrients were nitrogen, phosphorus and potassium. The nutrient budget was created for a control and a fertilized treatment which had been fertilized with; 830 kg ha-1 nitrogen, 408 kg ha-1 phosphorus and 736 kg ha-1 potassium as NPK fertilizer during six consecutive years. Results showed that fertilization had contributed to a 20% significantly larger tree biomass. The results also indicated a higher nutrient content in the fertilized treatment than in the control. Depending on nutrient and treatment, the nutrients in understory vegetation accounted for 11-17 % of the total amount of nutrients in the biomass. The main part of the nutrients in the eucalypt ecosystem was found in the mineral soil (85-97%). Over time nutrients decreased in the soil and instead accumulated in the biomass. Furthermore, the results indicated that significant amounts of nitrogen and potassium in the fertilized treatment had leached out. Phosphorus had instead accumulated in the soil. The results also indicated more organic matter and available nutrients in the soil probably due to higher amounts of nutrients and biomass in the fertilized treatment. More organic matter and available nutrients in the soil could lead to improved soil conditions with higher water holding capacity and increased nutrient retention. Fertilization could therefore have a long-term positive effect on the soil leading to a higher productivity.

,

Ett ökat behov av träråvara i Kina har lett till att stora arealer avsatts för plantager med snabbväxande eukalyptus. Plantageskogsbruk med eukalyptus är ofta förknippat med en intensiv skötsel med bland annat gödsling. Genom en ökad förståelse för gödslingens effekter och var näringsämnena ackumuleras skulle ett mer hållbart skogsbruk kunna uppnås. I denna studie skapades en näringsbudget för alla biomassa- och markkomponenter i ett gödslingsförsök med Eucalyptus urophylla. De inkluderade näringsämnena var kväve, fosfor och kalium. Näringsbudgeten skapades för en kontroll och en gödslad behandling där den gödslade behandlingen hade mottagit; 830 kg ha-1 kväve, 408 kg ha-1, fosfor och 736 kg ha-1 kalium i form av NPK-gödsel under en sexårsperiod. Resultaten visade att gödslingen hade bidragit till en 20% signifikant större mängd trädbiomassa. Dessutom indikerade resultaten att den gödslade behandlingen hade ett högre näringsinnehåll jämfört med kontrollen. Beroende på näringsämne och behandling stod näringsämnena i undervegetationen för 11-17% av den totala mängden näringsämnen i biomassan. Huvuddelen av näringsämnena i eukalyptus-ekosystemet återfanns i mineraljorden, (85-97%). Resultaten indikerade på att mängden 4
näringsämnena i marken sedan försökets start hade minskat och istället ackumulerats i biomassan. Vidare indikerade resultaten att signifikanta mängder kväve och kalium i den gödslade behandlingen hade lakats ut. Fosfor hade istället ackumulerats i marken. Resultaten indikerade även på en ökning av mängden organiskt material och växttillgängliga näringsämnen i marken, antagligen till följd av mer näringsämnen och biomassa i den gödslade behandlingen. En ökad mängd organiskt material och växttillgängliga näringsämnen skulle kunna leda till förbättrade markförhållanden med högre vattenhållande förmåga och ökad näringshållande kapacitet. Gödsling skulle därmed kunna ha en långsiktigt positiv effekt på marken vilket skulle kunna leda till en högre produktivitet.

Main title:Where has the fertilizer gone? Closing the nutrient budget for a eucalyptus fertilization experiment in southern China
Authors:Rudhe, Jacob
Supervisor:Hedwall, Per-Ola and Bergh, Johan
Examiner:Agestam, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:Eucalyptus, biomass, understory vegetation, China, nutrient content,, fertilization
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3152
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3152
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:English
Deposited On:31 Mar 2014 13:06
Metadata Last Modified:31 Mar 2014 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics