Home About Browse Search
Svenska


Klingberg, Adam and Lundström, Patrik, 2013. Plantmaterialets spårbarhet från fröplantage till etablerad ungskog : en analys baserad på Holmen Skogs plantproduktion i Gideå . First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med vårt arbete var att ta reda på hur spårbarheten för plantor såg ut i det praktiska skogsbruket, vilka effekter det har på kostnaderna i föryngringsfasen och om ökad spårbarhet skulle kunna förbättra kvalitén på de uppföljningar som görs. Vi utredde vilken information som fanns tillgänglig i de olika stegen i plantproduktionskedjan och hur informationsflödet såg ut. I dagsläget strävar de stora skogsbolagen efter att skapa skogar som ger så hög ekonomisk avkastning som möjligt. Användning av förädlade plantor är ett av stegen i att öka denna avkastning. För att kunna utvärdera och se om detta ger något resultat ansåg vi att det vore viktigt att kunna spåra vilka plantor, tillika vilka plantpartier, som hamnade var. Resultatet visade att det förlorades information på vägen i plantproduktionskedjan och att en del data om plantorna, som har stor betydelse för plantornas kvalité, inte registreras alls. Det var inte möjligt att spåra ett specifikt plantparti till en specifik ungskog, men med ändrade rutiner skulle detta gå att uppnå. Om det bara noterades i beståndsregistret vilket artikelnummer som plantorna har fått på plantskolan, skulle det mesta av informationen kring plantorna finnas tillgänglig även då du kommer till ungskogen. ör att göra det lättare att utvärdera planteringsresultat och förädlingsarbetet anser vi att det är viktigt att ett gemensamt system för datalagring införs och att informationen kring plantorna är sökbar och tillgänglig för alla parter inblandade i plantproduktionskedjan.

,

The thesis’ idea was to find out what the traceability of seedlings looked like in the practical forestry, which effects it has on the costs associated with the regeneration phase and if increased traceability could improve the quality of the follow-ups. We examined which information was available in the different steps of the seedling production chain and what the flow of information looked like. In today’s forestry the big forest companies want to create forests that generate the highest revenue possible. The refined seedlings are one step in the attempt to reach this goal. To be able to evaluate if the refined seedlings produces any gain we believed it would be important to be able to trace which seedlings or seedling batches. The results showed that a considerable amount of information was lost in the seedling production chain and some data about the seedlings, which have a big impact on their quality, never was registered at all. It was not possible to trace a specific seedling batch to a specific young stand, but with some changed routines it would be able to accomplish this. If the batch number the seedlings were given at the nursery was registered in the stand’s register, most of the information about the seedlings would be available when you arrive in the young stand. To make it easier to evaluate planting results and the seedling refinery we think it is important to introduce a common system for data storage and the information in it to be searchable for every party of the seedling production chain.

Main title:Plantmaterialets spårbarhet från fröplantage till etablerad ungskog
Subtitle:en analys baserad på Holmen Skogs plantproduktion i Gideå
Authors:Klingberg, Adam and Lundström, Patrik
Supervisor:Göran, Hallsby
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2013:25
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:föryngring, plantskola, plantering, kvalité,, uppföljning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3148
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3148
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:26 Mar 2014 12:48
Metadata Last Modified:26 Mar 2014 12:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics