Home About Browse Search
Svenska


Järlesäter, Magnus and Jönsson, Andreas, 2013. Skogsbolags och entreprenörers attityder till mekaniserad plantering och röjning. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
802kB

Abstract

Mekaniseringen av skogsvården inleddes redan under 1900-talet. Plantering och röjning började mekaniseras för att arbetet var ofta tungt och enformigt. Men än idag har mekaniseringen fortfarande inte slagit igenom på bred front. Syftet med vårt arbete var att undersöka skogsbolags och entreprenörers intresse och attityder till mekaniserad plantering och röjning. Ett delsyfte var att se om respondenter från norra (Västerbotten) och södra (Småland) Sverige hade olika attityder till mekaniserad plantering- och röjning. För att besvara syftet genomfördes telefonintervjuer med skogsbolag som var allmänt kända i landsändorna samt med skogsvårds- och avverkningsentreprenörer som var kopplade till dessa skogsbolag.
Under intervjun fångades kvantitativa svar in som sedan analyserades i Minitab med hjälp av statistiska test för att se om det fanns signifikanta skillnader och respondenternas kvalitativa svar tolkades av oss.
Resultaten visade att skogsbolagen och entreprenörerna anser att dagens lösningar på planterings- och röjningsmaskiner inte är bra. Skogsbolagen ansåg att skogsbruket inom en 10-årsperiod kommer att plantera och röja mer maskinellt. Intresset för mekaniserad plantering och röjning var inte signifikant högre i norra eller södra Sverige. Dock visade sig entreprenörer från södra Sverige vara mer intresserade av att prova planterings- och röjningsmaskiner.

,

The mechanization of silvicultural work started already during the 1900s. The mechanization of planting and pre-commercial thinning started because it is heavy and monotonous work, but mechanization has still not seen a breakthrough in Sweden. The main objective of our study was to investigate Swedish forest companies’ and contractors’ attitudes toward mechanized planting and pre-commercial thinning. A secondary purpose was to investigate if respondents in north (Västerbotten) or south (Småland) Sweden had different opinions toward mechanized planting and pre-commercial thinning.
We chose to interview a selection of forest companies and contractors connected to these forest companies by telephone. During the interviews, we posed both quantitative and qualitative questions. The quantitative answers were analyzed with statistical tests in Minitab while the qualitative answers were interpreted by us.
The results indicated that the Swedish forestry sector does not consider today’s solutions for mechanized planting and pre-commercial thinning to be good. But the forest companies thought that these tasks will use more mechanical solutions in the next 10-year period. There was no significant difference in attitudes between respondents in north and south of Sweden towards mechanized planting and pre-commercial thinning. However, our results showed that contractors in southern Sweden were more positive than contractors in northern Sweden towards testing planting and pre-commercial thinning machines.

Main title:Skogsbolags och entreprenörers attityder till mekaniserad plantering och röjning
Authors:Järlesäter, Magnus and Jönsson, Andreas
Supervisor:Ersson, Back Tomas
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2013:23
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Mekaniserad skogsvård, skogsbruk, intervju, planteringsmaskin, röjningsmaskin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3154
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3154
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:31 Mar 2014 13:35
Metadata Last Modified:31 Mar 2014 13:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics