Home About Browse Search
Svenska


Edberg, Simon and Hammarström, Anton, 2013. Kan hårdare gallring kring huvudstammarna gynna dimensionsutvecklingen och därmed minska omloppstiden för den svenska eken? . First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
690kB

Abstract

Ett problem med ekproduktion i Sverige är att trädslaget har en förhållandevis lång omloppstid i jämförelse med övriga trädslag. Spekulationer har funnits om man genom en hårdare gallring kan påskynda ekarnas tillväxt och skapa en effektivare ekskogsskötsel. Dessa aspekter, tillsammans med behovet av ett gallringsförsök inom landets gränser, medförde att forskare vid institutionen för sydsvenskt skogsbruk i Alnarp anlade försöket.
I det här arbetet analyserar vi hur och om en alternativ skötsel av ek påskyndar diametertillväxten och därmed förkortar omloppstiden, samt vilka effekter det får för volymproduktionen. Genom regressionsanalys skapades tillväxtfunktioner för diametertillväxten av huvudstammarna för de olika skötselmetoderna som använts. Dessutom beräknades den löpande volymtillväxten per hektar och år, medeltillväxten sedan bestånden anlades och den löpande tillväxten för huvudstammarna. Beräkningarna gav oss möjlighet att analysera hur volymproduktionen påverkas av en hårdare gallring. Resultaten visar en kraftigt ökad diametertillväxt för huvudstammarna i det hårdast gallrade områdena. Diametertillväxten är ungefär 2 mm större per år för denna skötselmetod jämfört med traditionell skötsel. Samtidigt är dock den löpande volymtillväxten per hektar avsevärt mycket längre för de hårdast gallrade områdena. En sådan diametertillväxt skulle kunna korta ned ekens omloppstid med drygt 20 år.

,

One of the problems with production of Oak in Sweden is the long rotation period compared to our other tree species. It has been theories whether harder thinning can promote the growth of oaks and thereby create a more effective oak forest management. These aspects, together with the needs for a thinning trial in Sweden led to the creation of this test, made by scientists at the Southern Swedish forest research center in Alnarp. In this report we analyze if and how an alternative forest management will expedite the diameter growth and by so doing reduce the rotation period. We will also look at the effect of the volume production caused by this management. Growth functions for the diameter were created for the main stems by regression analysis for each of the different management systems. We also calculated the ongoing volume growth per hectare and year, the mean growth since plantation and the ongoing volume growth for the main stems. The calculations made it possible to analyze how the volume production is affected by harder thinning. he results show an increased diameter growth for the main stems when hard thinning is used. The diameter growth is approximately 2 mm larger each year compared to traditional management. Although the ongoing volume growth per hectare is significantly lower for areas with harder thinning. A diameter growth like this could cut the rotation period with around 20 years.

Main title:Kan hårdare gallring kring huvudstammarna gynna dimensionsutvecklingen och därmed minska omloppstiden för den svenska eken?
Authors:Edberg, Simon and Hammarström, Anton
Supervisor:Ekö, Per-Magnus and Lundqvist, Lars
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2013:10
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Quercus robur, Diametertillväxt, Ädellöv, Skötselmetod, Volymtillväxt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3158
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3158
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:01 Apr 2014 07:06
Metadata Last Modified:01 Apr 2014 07:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics