Home About Browse Search
Svenska


Pettersson, Ellen, 2014. Salmonellosis in Peruvian guinea pig production : a study to evaluate the prevalence of salmonella spp and importance of the disease. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
805kB

Abstract

In Peru guinea pigs are raised for meat production and salmonellosis is considered as a major problem. Studies have detected salmonella in animals with enteritis and pneumonia. Salmonellosis exists both in an acute and a chronic form. In the rural areas the diagnosis is made according to clinical signs and macro pathological findings at autopsy.

The major systems applied for the guinea pig production are often classified as family, family-commercial and commercial. These systems differ in number of animals and how industrialised they are. During the last years the demand of meat and subsequently the production of guinea pigs have increased. Improvements of programs for breeding and education have increased the size of the animals and their welfare conditions.

Salmonella spp, the etiological agent of salmonellosis, is a gram-negative bacterium that can cause disease in most animal species including guinea pigs, cattle, pigs and humans. The signs vary between species but enteritis is common. In guinea pigs signs such as diarrhoea, ascites, abortions, paralysis of hind limbs and increased mortality are seen. But the bacteria can also exist in asymptomatic carriers. The diagnosis of salmonellosis is made mainly by bacteriological culture methods but also molecular methods are available today.

This study was performed to investigate the prevalence of salmonella in guinea pig in the Mantaro valley in Peru as a way to evaluate the importance of the disease. Composite faecal samples as well as rectal swabs were taken from a total of 224 randomly selected guinea pigs from farms of different size The samples taken from animals of different gender and age , were cultivated according to standard bacteriological methods using buffered peptone water (BPW) and selective medias (Rappaport-Vassiliadis-Salmonella enrichment broth (RVS) and Xylose Lysine Deoxycholate agar (XLD)). Suspected colonies were biochemically tested using API10S.

In contrast to previously reported information no salmonella was found in either the composite samples or the rectal swab samples. The reason for this discrepancy is questioned due to unforeseen methodological challenges. However, the study also indicates that salmonellosis may be over diagnosed as a problem among guinea pigs in Mantaro valley.

,

I Peru föds marsvin upp för köttproduktion och salmonellos ses som ett stort problem. Studier har detekterat Salmonella spp hos djur med bland annat enterit och pneumoni. Salmonellos förekommer både som akut och kronisk form. På landsbygden ställs diagnosen utifrån symtom och makropatologisk bild vid obduktion.

Systemen för marsvinsuppfödning delas upp i tre olika typer som kallas familjära, familje-kommersiella och kommersiella beroende på besättningsstorlek samt hur industrialiserade gårdarna är. Under de senaste åren har efterfrågan på kött ökat och därmed även produktionen av marsvinskött. Avels- och utbildningsprogram har skapat större marsvin och lett till bättre förhållanden för djuren.

Salmonella, det agens som orsakar salmonellos, är en gramnegativ bakterie som kan orsaka sjukdom hos många olika djurslag, däribland marsvin, nötkreatur, gris och även hos människa. Symtomen varierar men enterit och ökad mortalitet är vanligt. Hos marsvin med salmonellos ses symtom som diarré, ascites, aborter, paralys av bakben och/eller plötslig död. Bakterien kan även finnas hos asymtomatiska bärare. Diagnos ställs främst genom bakteriologisk odling av faeces eller vävnad men idag finns även molekylära tekniker tillgängliga.

Den här studien genomfördes för att undersöka prevalensen av Salmonella spp bland marsvin i Mantarodalen i Peru. Faecesprover togs i form av rektalsvabbar samt samlingsprover från totalt 224 slumpvis utvalda marsvin från farmer av olika storlekar. Djuren var av olika kön och ålder. Faecesproverna odlades med hjälp av buffrat peptonvatten (BPV) samt selektiva medium (Rappaport-Vassiliadis-Salmonella enrichment broth (RVS) och Xylose Lysine Dexycholate agar (XLD) och misstänkta kolonier testades med API10S. Till skillnad från tidigare rapporter påvisades ingen salmonella från något av de undersökta djuren . Orsaken till denna skillnad diskuteras och kan vara föranledd av oförutsedda metodologiska utmaningar eller möjligen att salmonella är överdiagnostiserat bland marsvin i Mantarodalen.

Main title:Salmonellosis in Peruvian guinea pig production
Subtitle:a study to evaluate the prevalence of salmonella spp and importance of the disease
Authors:Pettersson, Ellen
Supervisor:Pringel, John
Examiner:Trowald-Wigh, Gunilla
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2014:21
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:salmonella, guinea pig, prevalence, marsvin, prevalens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3987
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3987
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:English
Deposited On:12 Nov 2014 13:39
Metadata Last Modified:12 Nov 2014 13:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics