Home About Browse Search
Svenska


Fyhr, Malin, 2014. Smärtlindring vid kejsarsnitt på tik : påverkas valpdödligheten av opioider?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
312kB

Abstract

Dystoki hos hund, dvs svår eller onormal förlossning där assistans krävs för att föda fram valparna, är ett vanligt problem som ofta kräver akut åtgärd i form av kejsarsnitt. Framför allt är det små och riktigt stora raserna som drabbas. Vid kejsarsnitt måste man vid anestesin ta hänsyn till de fysiologiska förändringar som tiken går igenom i samband med dräktighet samt till att det via placentan kan ske överföring av läkemedel till valparna. Det finns få jämförande studier av anestesimetoder hos hund vid kejsarsnitt.
Vid operativa ingrepp är det allmänt vedertaget att ge smärtlindring pre- och postoperativt. Dock finns det begränsat med forskning om hur smärtstillande läkemedel påverkar valparna genom överföring via placenta och utsöndring i mjölken. Därför är användningen av analgesi till tiken ofta är bristfällig vid kejsarsnitt, av rädsla för att orsaka komplikationer. Vid Universitetsdjursjukhuset (UDS), Sveriges lantbruksuniversitet, (SLU), Uppsala, ges numera oftast en dos opioider till tiken intraoperativt efter att valparna tagits ur uterus.
I denna retrospektiva journalstudie av 95 tikar som genomgått kejsarsnitt, på UDS, SLU, Uppsala under perioden 15 november 2010 till 28 maj 2013, med uppföljande telefonintervjuer av 70 hundägare, undersöktes om någon effekt kunde ses på valpdödligheten då tiken fått en dos opioid i samband med kejsarsnittet. Detta undersöktes genom att jämföra studiens resultat med de från en tidigare studie utförd år 1990 till 1992 på UDS, SLU där samma anestesimetod använts till de 141 tikarna, men där ingen smärtlindring givits. Ingen signifikant skillnad i valpdödlighet kunde påvisas fram till åtta veckors ålder mellan valpar födda av tikar som fått opioider och valpar födda av tikar som ej fått någon smärtlindring (p=0,36). Risken för valparna att dö under perioden fram till åtta veckors ålder var däremot 4,8 gånger högre för valpar som föddes av tikar som vägde 10 kg eller mindre jämfört med valpar födda av tikar som vägde mer än 10 kg.

,

Dystocia, defined as difficult or abnormal parturition where assistance is required, is common in dogs and often lead to acute Caesarean section. The incidence of dystocia is high foremost in small and giant breeds. When performing Caesarean section anaesthetics, the physiological changes that the bitch undergoes during pregnancy and transplacental transfer of anaesthetics to the neonates must be considered. Few comparative studies on anaesthetic regimens for canine Caesarean section have been published.
Analgesia is normally provided pre- and post-operatively when surgery is required. However, limited research is available on how analgesics, transferred to the neonates via the placenta and milk, affect the neonates. Analgesia is therefore often limited during and after Caesarean section in the bitch for fear of complications. The routine at the University Animal Hospital (UDS), Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala, is usually to administer one dose of opioids intraoperatively after the neonates have been removed from the uterus during surgery.
This retrospective study was performed on journals from 95 caesarean sections performed at UDS, SLU, Uppsala from the 15th of November 2010 to the 28th of May 2013, and also the study period complemented with follow-up telephone interviews with 70 of the dog owners. The effect of opioid administration on neonatal mortality was also studied by comparing the results of the present study with the results from a previous study also performed at UDS, SLU, where the same anaesthetic regimen was used for Caesarian section but no analgesia was administered to any of the 141 bitches. No difference in neonatal mortality could be observed up to eight weeks of age between bitches that were given analgesia compared with those that were not given any analgesia. In bitches weighing 10 kg or less, the risk of neonate death up to the age of eight weeks was 4.8 times higher than the risk for neonates born by bitches weighing more than 10 kg.

Main title:Smärtlindring vid kejsarsnitt på tik
Subtitle:påverkas valpdödligheten av opioider?
Authors:Fyhr, Malin
Supervisor:Hagman, Ragnvi
Examiner:Höglund, Odd
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2014:53
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:Kejsarsnitt, Hund, Anestesi, Analgesi, operativa medel, läkemedel, valpdödlighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3137
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3137
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:21 Mar 2014 15:32
Metadata Last Modified:21 Mar 2014 15:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics