Home About Browse Search
Svenska


Granswed, Izabella, 2014. Effects of treatment with PiNO (Pulsed Inhaled Nitric-Oxide) on the metabolism in colic horses undergoing abdominal surgery.. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The main objective of this research was to study how increased arterial oxygenation by the use of Pulsed Inhaled Nitric-Oxide (PiNO) influenced the metabolic and cardiovascular parameters on horses undergoing acute abdominal surgery because of colic. The parameters blood lactate, blood glucose, pH and heart rate were evaluated before and during anesthesia and closely after recovery. The study showed that blood lactate concentrations decreased significantly during anaesthesia in horses treated with PiNO compared to non-treated horses. It was also seen that the lactate concentration decreased most in horses with the highest levels before PiNO treatment. Since enhanced oxygen extraction ratio was evident in the PiNO group, improved oxygen delivery to the tissue may be a possible explanation for the improved situation. PiNO did not influence levels of blood glucose, pH or heart rate. It became evident that the majority of horses included in the study were subject to a respiratory acidosis caused by hypoventilation during spontaneous breathing. It also became evident that all horses were hyperglycemic, probably because of a stress-response which may have increased the level of cortisol and resulted in temporary reduced insulin sensitivity. Mechanical ventilation and insulin treatment is suggested for future research to correct the hypercapnia and improve the metabolic situation. Future research is further encouraged to study the effect of PiNO treatment during recovery in the postoperative period and to see if the treatment can influence the long term clinical outcome.

,

Syftet med denna studie var att se hur förbättrad arteriell syresättning vid behandling med Pulsad Inhalerad Kväve-Monoxid (PiNO) påverkade metabola och kardiovaskulära parametrar hos hästar som genomgick akut bukkirurgi till följd av kolik. Parametrarna blodlaktat, blodglukos, pH och hjärtfrekvens mättes före, under och direkt efter narkosen. Studien visar att blodlaktatkoncentrationerna minskade signifikant hos hästar som behandlades med PiNO under operationen jämfört med obehandlade kontrollhästar. Hästar med de högsta värdena av blodlaktat innan kirurgi visade den mest uttalade minskningen vid behandling med PiNO. Eftersom en förbättrad syreextraktionsratio kunde ses i behandlingsgruppen så kan förbättrad syreleverans ut i vävnaden vara en möjlig förklaring till den förbättrade situationen. Behandling med PiNO påverkade inte nivåerna av blodglukos, pH eller hjärtfrekvens. Däremot såg man att flera av hästarna hade en respiratorisk acidos med sänkt pH och höga nivåer av koldioxid i blodet till följd av hypoventilering under spontanandning. Hästarna var också hyperglykemiska under narkosen, förmodligen på grund av en stress-respons vilket gav höga nivåer av kortisol, som i sin tur ledde till en tillfälligt minskad insulinkänslighet. Mekanisk ventilation tillsammans med PiNO och insulinbehandling föreslås för framtida forskning för att korrigera hyperkapni och förbättra den metabola situationen. Framtida forskning bör även fokuseras på effekterna av PiNO-behandling under uppvak i den post-operativa perioden samt undersöka om behandling kan påverka utfallet i det långa loppet.

Main title:Effects of treatment with PiNO (Pulsed Inhaled Nitric-Oxide) on the metabolism in colic horses undergoing abdominal surgery.
Authors:Granswed, Izabella
Supervisor:Nyman, Görel
Examiner:Edner, Anna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2014:46
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Equine metabolism, anaesthesia, Pulsed Inhaled Nitric-Oxide, PiNO, horses, colic
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3135
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3135
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:English
Deposited On:21 Mar 2014 14:54
Metadata Last Modified:21 Mar 2014 14:54

Repository Staff Only: item control page