Home About Browse Search
Svenska


Lundgren, Sandra, 2014. Clostridium difficile toxins in meat-producing guinea pigs in the highlands of Peru. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
370kB

Abstract

The guinea pig is an important meat-producing animal in Peru as well as in several other South American countries. They are held in different kinds of systems, from the small backyard breeders with few animals to the large commercial farms with thousands of guinea pigs. One of the major issues at the farms is animals dying of unknown causes. Salmonellosis is often considered as a major cause, but samples for confirmation are rarely taken. It has been known for a long time that Clostridium difficile (C. difficile) toxins are lethal to guinea pigs. Several studies have also investigated and confirmed that treatment with antibiotics is a significant risk factor for development of C. difficile infection (CDI) in laboratory animals. C. difficile is a large, anaerobic, gram positive rod with two essential virulence factors, toxin A and toxin B. Until now there appear to be no published studies or reports on the possible occurrence of CDI in meat producing guinea pigs. The aim of this study was to investigate whether C. difficile infection exists in meat producing guinea pigs in the highlands of Peru. The study was performed by taking samples from 77 guinea pigs from 15 farms with 120-5000 animals on each farm, in the Mantaro valley in Peru. The samples were taken either by a rectal swab (22.0 %) or directly from the cecum (77.9 %) at necropsy. The clinical and pathologic findings in the selected animals primarily consisted of signs of diarrhea, poor general condition, ascites, typhlitis and enteritis. Some of the animals had been treated with antibiotics during the last week before the samples were taken. An enzyme immunoassay (EIA) was used to demonstrate the presence of C. difficile toxin A and/or B in the samples. One (1) animal was found toxin positive in the test. It was a neonate male from a large farm that at necropsy showed lesions consistent with severe typhlitis.

,

I Peru, liksom i flera andra Sydamerikanska länder är marsvinet ett viktigt köttproducerande djur. De hålls i olika system, från små uppfödningar på bakgårdarna med ett fåtal djur till stora kommersiella farmer med tusentals marsvin. Djur som dör av okänd anledning är ett av de stora problemen på farmerna. Salmonella antas ofta vara orsaken, men prover för konfirmering tas sällan. Det är sedan länge känt att toxiner producerade av Clostridium difficile (C. difficile) är dödliga för marsvin. Flera studier har undersökt och konfirmerat att antibiotikabehandling är en viktig riskfaktor för utvecklandet av C. difficile-infektion (CDI) hos försöksdjur. C. difficile är en stor, anaerob, grampositiv stav med två huvudsakliga virulensfaktorer, toxin A och toxin B. Inga tidigare rapporter eller studier över förekomst av CDI hos köttproducerande marsvin har påträffats. Syftet med den här studien var att undersöka om Clostridium difficile-infektion existerar bland köttproducerande marsvin i de Peruanska högländerna. För att studera detta togs prover från 77 marsvin från 15 olika farmer med 120-5000 djur per farm, i Mantarodalen i Peru. Proverna togs antingen med en rektalsvabb (22.0 %) eller direkt från cecum (77.9 %) i samband med obduktion. De kliniska och patologiska fynden hos de utvalda djuren bestod i huvudsak av diarré, nedsatt allmäntillstånd, ascites, tyflit och enterit. Några av djuren hade behandlats med antibiotika under veckan före provtagning. En ”enzyme immunoassay” (EIA) användes för att påvisa förekomsten av C. difficile toxin A och/eller B i proverna. Ett (1) djur var toxinpositivt i testet. Det var en ung hane från en stor farm. Vid obduktionen sågs lesioner överensstämmande med kraftig tyflit.

Main title:Clostridium difficile toxins in meat-producing guinea pigs in the highlands of Peru
Authors:Lundgren, Sandra
Supervisor:Pringle, John
Examiner:Emanuelson, Ulf
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2014:10
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Quinea pig, Clostridium difficile, Toxin, Typhlitis, Peru
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3133
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3133
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:English
Deposited On:21 Mar 2014 13:45
Metadata Last Modified:21 Mar 2014 13:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics