Home About Browse Search
Svenska


Bitén, Stina, 2014. Smärtlindrande effekt av EMLA-kräm vid djupa hudskrap. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
312kB

Abstract

Demodikos är en parasitär hudsjukdom som uppstår när ektoparasiten, Demodex spp., förökar sig okontrollerat. Demodexkvalster ingår i hudens normalflora och vad som är etiologin bakom den patologiska förökningen är fortfarande oklart. Eventuella orsaker som diskuteras är underliggande sjukdomar, behandling med immunnedsättande läkemedel, defekter i immunförsvaret och hormonell grund. Demodikos kan förekomma som en lokal och en generaliserad form. Den generella formen av demodikos kräver en långvarig behandling med antiparasitära och antibakteriella läkemedel och flertalet upprepade djupa hudskrap utförs för att följa behandlingseffekten.
Djupa hudskrap används i diagnostiken för demodikos och utförs på patienter med klåda och alopeci. Flera andra diagnostiska metoder för demodikos finns men djupt hudskrap anses vara den mest sensitiva och kostnadseffektiva metoden. Dessa skrap kan orsaka smärta som en del hundar har svårt att tolerera.
EMLA-kräm (AstraZeneca) utvecklades från början för att användas på barn och har länge använts inom humanmedicinen för topikal analgesi. Hos djur har flertal studier visat på en smärtlindrande effekt både vid kanylläggning hos katt, hund och kanin samt vid örontatuering av kaniner vid topikal behandling. EMLA-kräm anses vara säker att använda då få biverkningsrapporter finns beskrivna. EMLA-kräm är receptfritt och behandlingen kan utföras av djurägaren i hemmiljö innan planerat besök.
I denna pilotstudie har jag utvärderat den smärtlindrande effekten av topikal analgesi vid djupa hudskrap. Idag är det inte brukligt att använda analgesi vid denna undersökning. Jag har genom denna studie velat uppskatta den smärta som uppstår vid djupa hudskrap och utvärdera om EMLA-kräm kan minska eventuella obehag.
I studien ingick tio undervisningshundar som, under en dag, skrapades två gånger. En gång efter applicering av EMLA-kräm och en gång efter applicering av placebo. Under skrapet bedömdes smärtuttrycket med hjälp av en typ av smärt-bedömningsskala (VAS-skala). Utöver detta noterades förändringar i hjärtfrekvensen.
Resultaten i denna studie, visar att EMLA-kräm ger ett signifikant minskat smärtuttryck jämfört med placebo vid statistisk analys av VAS-skalan. Vid statistisk analys av hjärtfrekvensen kunde jag inte finna någon skillnad mellan EMLA-kräm och placebo.
Hundarna i vår studie visade minskat smärtuttryck vid djupa hudskrap efter behandling med EMLA-kräm. Djupa hudskrap där lokal applikation av EMLA-kräm har utförts kan därför vara en, ur djurvälfärdssynpunkt, bättre provtagningsteknik än dagens standardmetod. Detta är en pilotstudie och större, uppföljande undersökningar med privatägda hundar kan ytterligare utvärdera nyttan av EMLA-kräm vid hudskrap.

,

Demodicosis is a parasitic skin disease that develops when the ectoparasite, Demodex spp., starts to proliferate uncontrollably. Demodex mites are a part of the normal skin fauna and what causes this pathological proliferation is still yet unknown. Possible causes are underlying disease, immunosuppressive medicine, immunodeficiency and hormonal factors. Demidicosis can occur in a local or generalized form. The generalized form of demodicosis requires long-term treatment with several follow up examinations with multiple deep skin scrapes.
Deep skin scrapings are used as a diagnostic tool for demodicosis and in patients with pruritus and alopecia. Several other diagnostic methods are available but skin scrapings are considered to be the most sensitive and cost-effective method. These scrapes produce an abrasion wound and some dogs do not tolerate the pain.
EMLA-cream (AstraZeneca) was initialy developed to be used in children and has long been used as a topical analgesic. EMLA-cream has also been shown to be useful in animals in conjunction with venipuncture and ear tattoing. EMLA-cream is considered safe with few side effects reported. EMLA can be bought over-the-counter and the owner can start the treatment at home before a scheduled veterinary appointment for deep skin scrapings.
In this pilot study, I have evaluated a topical pain relieving method when performing deep skin scrapings. The purpose of this study was to measure the pain associated with these scrapings and to investigate if application of topical EMLA-cream could reduce this pain.
Ten experimental dogs were included in the study. Skin scrapings were conducted twice daily. Before each scraping, the animal was pre-medicated with either EMLA-cream or placebo. Pain was evaluated during the scraping-procedure on a pain scale (VAS-scale) and the heart rate was monitored.
The results from the study showed that EMLA-cream significant decreased pain reactions in comparison to placebo, when the VAS-scale results were analyzed (p<0,05). However, variance in heart rate did not differ significantly between the two groups.
The results from this study indicate that EMLA treatment prior to deep skin scraping leads to reduced pain expressions in dogs. Pre-medication with EMLA-cream when preforming deep skin scrapings can therefore be, from an animal welfare perspective, a better sampling technique than today´s standard method. Since this was a pilot study larger, follow-up studies with client-owned dogs may give additional information on the benefits of EMLA-cream in conjunction with deep skin scrapes.

Main title:Smärtlindrande effekt av EMLA-kräm vid djupa hudskrap
Authors:Bitén, Stina
Supervisor:Bergvall, Kerstin
Examiner:Pettersson, Ann
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2014:44
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:EMLA, Demodex, Smärta, Djupa hudskrap, Visual analogue Scale
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3125
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3125
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:20 Mar 2014 14:27
Metadata Last Modified:20 Mar 2014 14:27

Repository Staff Only: item control page