Home About Browse Search
Svenska


Lundgren, Sofie, 2014. Rörelseasymmetrier hos hästar i trav – en biologisk variation eller hälta?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
447kB

Abstract

Tidigare studier har funnit att hästar som ansetts ohalta av sina ägare och fungerat väl i träning och tävling har haft ett rörelsemönster som vid en objektiv mätning med ”Lameness Locator” har överstigit gränsvärdena för vad systemet klassar som en rörelseasymmetri. Dessa asymmetrier har varit i samma storleksgrad som hos hästar som utreds för lindrig hälta på klinik. Detta examensarbete har studerat hästar som ansetts som ohalta av sina ägare men som vid en objektiv rörelsemätning med ”Lameness Locator” befunnits asymmetriska. Syftet med studien var att ta reda på om dessa asymmetrier var smärtutlösta och hur asymmetrierna påverkades av hårt respektive mjukt underlag. Det fanns redan insamlat material från sex hästar som rörde sig asymmetriskt och under hösten har ytterligare sex hästar studerats. Hästarnas rörelsemönster har registrerats innan och efter behandling med NSAID samt innan och efter placebo. I och med detta har varje häst varit sin egen kontroll. Av de tolv hästar som ingick i studien hade fem hästar bakbensasymmetrier, 3 hästar frambensasymmetrier och 4 hästar hade fram – och bakbensasymmetrier vid den första mätningen. Det kunde inte visas någon statistiskt signifikant skillnad innan och efter placebo eller innan och efter behandling på någon typ av asymmetri. Däremot var hästarna signifikant mer frambensasymmetriska på hårt underlag jämfört med mjukt underlag men denna skillnad kunde dock inte visas för bakbensasymmetrierna.
Antalet hästar är för litet för att kunna uttala sig om den svenska ridhästpopulationen. Studien indikerar dock att alla lindriga hältor inte behöver vara smärtutlösta på grund av en inflammation. Istället kan det finnas andra smärtmekanismer och/eller kan det tänkas att hästar kan ha en stor biologisk normalvariation vad gäller rörelsemönstret och att denna även kan variera beroende på underlag.

,

Previous studies have found that horses, considered sound by their owners and well functioning in training and competition have, by an objective measurement equipment “Lameness Locator", exceeded the limits to be classified as lame by the system. These asymmetries have been of the same magnitude as for horses examined for mild lameness in the clinic. This thesis has studied horses that were considered as sound by their owners but asymmetric by an objective motion analysis with "Lameness Locator". The aim of the study was to investigate if these asymmetries were pain induced and whether asymmetries were changed depending on hard or soft surfaces. Previous collected data from six horses with motion asymmetries and data from six horses collected during the autumn were analyzed. The motion pattern of the horses was measured before and after treatment and placebo respectively. Of the twelve horses that were included in the study five horses showed hind limb asymmetries, three horses showed forelimb asymmetries and four horses showed both hind limb and forelimb asymmetries. There were no significant differences in asymmetries before and after NSAID/placebo treatment. The horses trotted significant more asymmetric on hard compared to soft ground surfaces for the forelimbs. This difference could not be shown for the hind limb asymmetries.
The number of horses is too small to draw conclusions about the Swedish horse population. The study indicates that subtle lameness doesn´t always has to be triggered by pain caused by an inflammation. Instead, there may be other pain mechanisms and / or it is possible that horses can have a great biological normal variation in the pattern of movement and that this also can vary depending on the surface.

Main title:Rörelseasymmetrier hos hästar i trav – en biologisk variation eller hälta?
Authors:Lundgren, Sofie
Supervisor:Rhodin, Marie
Examiner:Haubro Andersen, Pia
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2014:62
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Rörelseasymmetrier, NSAID, hästar, underlag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3123
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3123
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Growth and development
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:20 Mar 2014 12:55
Metadata Last Modified:20 Mar 2014 12:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics