Home About Browse Search
Svenska


Ordell, Anna, 2014. Akut livmoderinflammation hos svenska mjölkkor : bakterieflora, antibiotikaresistens, behandling och fruktsamhet. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Akut metrit drabbar kor 1-2 veckorna efter kalvning med symtom som feber ≥39,5º, nedsatt allmäntillstånd och illaluktande vaginala flytningar. Denna typ av livmoderinflammation står för 64% av den totala mängd antibiotika som används vid behandling av reproduktionsstörningar. Idag rekommenderas behandling med penicillin vid akut metrit baserat på klinisk erfarenhet, aktuell litteratur och branschens generella inställning till antibiotikaanvändning och resistensutveckling, men ingen fältstudie har tidigare gjorts i Sverige inom detta område.
Bovint herpesvirus typ 4 (BHV-4) är internationellt känt för att ha påverkan på livmodern i samband med metrit. Viruset är spritt över stora delar av världen men har ännu ej påvisats i Sverige. Syftet med denna studie var att undersöka bakteriefloran, antibiotikaresistens, antibiotikaval och tillfrisknande hos kor som av praktiserande veterinärer i fält diagnosticerats och behandlats för akut metrit samt att undersöka förekomsten av BHV-4 hos dessa kor.
I studien provtogs 74 kor med symptom på akut metrit första veckan postpartum av veterinärer i fält anslutna till projektet. Både svabbar från livmodern och blodprover samlades för bakteriologisk- respektive virologisk undersökning. Bakteriologiska prover odlades och antibiotikaresistens bestämdes medan förekomst av BHV-4 undersöktes med serologi. Bakteriepanoramat i denna studie liknade de i tidigare experimentella studier gjorda i Sverige och resistensundersökningarna visade en låg frekvens förvärvad resistens. Korna i studien behandlades utefter veterinärens val vilket i 76% av fallen var penicillin. Antikroppar mot BHV-4 hittades hos 6 kor i Västergötland.
Inget samband mellan val av antibiotikum och tillfrisknande kunde ses. Om behandling med antibiotika vid fall av akut metrit anses indicerat rekommenderas penicillin på grund av dess låga bidragande effekt till resistensutveckling. Misstänkt positiva BHV-4-prover behöver konfirmeras med annan metod.

,

Acute metritis affects cows the first 1-2 weeks after calving with symptoms of fever ≥ 39.5º, poor general condition and smelly vaginal discharge. This type of uterine disease accounts for 64 % of the total amount of antibiotics used in the treatment of various reproductive disorders. Today, the recommended treatment of acute metritis is penicillin based on current literature, clinical experience, the general Swedish approach to antibiotic use and development of antibiotic resistance. However no field study has previously been done in Sweden in this area. Bovine herpes virus type 4 (BHV-4) is internationally suggested to be associated with metritis. The virus is spread over large parts of the world but has not yet been detected in Sweden.
The aim of this study was to investigate the bacterial flora, antimicrobial susceptibility, antibiotic treatment and recovery in cows diagnosed and treated for acute metritis by practicing field veterinarians, and to investigate the prevalence of BHV-4 in the uterus.
Practitioners involved in the study collected 74 samples from cows with symptoms of acute metritis during the first week post partum. Swabs from the uterus and blood samples were collected for bacteriological and virological examination. Bacteriological samples were cultured and isolated bacteria were tested for antimicrobial susceptibility. Blood samples were analyzed by serology for BHV-4. The bacteriological panorama in this study were similar to that in previous experimental studies carried out in Sweden and susceptibility testing revealed a low level of acquired resistance. The cows in the study were treated according to the practitioner's choice which in 73% of cases was penicillin. No association between choice of antibiotic and the recovery could be seen. Antibodies against BHV-4 were found in 6 cows in the province of Västergötland.
Since there was no association between antibiotic drug used and recovery rate, penicillin is recommended as first choice of antibiotics in the treatment of acute metritis in Swedish cows. Penicillin has narrow antimicrobial spectrum and contributes less to antimicrobial resistance emergence than antibiotics with broad spectrum. Potential positive BHV-4- samples need to be confirmed by another method.

Main title:Akut livmoderinflammation hos svenska mjölkkor
Subtitle:bakterieflora, antibiotikaresistens, behandling och fruktsamhet
Authors:Ordell, Anna
Supervisor:Båge, Renée
Examiner:Magnusson, Ulf
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2014:1
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Fertilitet, Transitionsko, Antibiotikapolicy, diagnos
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3119
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3119
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:18 Mar 2014 13:02
Metadata Last Modified:18 Mar 2014 13:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics