Home About Browse Search
Svenska


Leijonflycht, Carolina, 2014. Inhysningsrelaterade skador hos svenska hästar - en intervjustudie med hästägare. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
974kB

Abstract

Bakgrund: Hästar tillbringar större delen av sin tid i hage eller stall och här sker många skador, vilket är negativt för hästens välmående och välfärd. Det finns så vitt jag känner till ingen systematiserad forskning om inhysningsrelaterade skador i Sverige.

Syfte: Att ta reda på var hästar skadar sig och varför de skadar sig, för att kunna förebygga dessa skador.

Metod: Hästägare från många olika discipliner vars hästar skadat sig i stall eller hage de senaste tio åren intervjuades om skadescenarier, behandling, konvalescens och utgång.

Resultat: Sexton hästägare intervjuades om sammanlagt 24 hästar. Skadorna uppstod i de flesta fall i hagen (20/24). Den vanligaste skadeorsaken var staket (8/24), följt av annan häst (5/24) och vasst föremål (2/24). I stallet orsakade boxvägg (1/24), boxdörr (1/24) och uppbindning/stallgång (1/24) skador. De allvarligaste skadorna uppkom i hagen, där 5 av 20 hästar avlivats.

Konklusion: Antalet hästar i studien är för litet för att dra några generella slutsatser av, men resultatet pekar på att mer forskning krävs om stängsling och hur den ska göras säker för hästar. Även mera forskning om hur hagar och hästhantering skall utformas för att minska risken att hästar skadar varandra är önskvärt.

,

Background: Horses spend most of their time in the stable or in the paddock or field and many injuries occur here, which is negative for the horses´ wellbeing. There is as far as I know no systematic research in Sweden about housing related injuries.

Aim: To find out where horses get injured and why the injuries occur, to be able to prevent housing related injuries.

Method: Horse owners from many different disciplines, who´s horses had suffered from injuries in stable or field the last ten years, were interviewed about scenario, treatment, convalescence and outcome of the injury.

Result: Sixteen horse owners were interviewed about 24 horses. The injuries occurred mainly in the field (20/24). The most common cause of injuries was fencing (8/24), followed by another horse (5/24) and sharp objects (2/24). In the stable a wall (1/24), a box door (1/24) and tie-up/floor (1/24) had caused injuries. The most serious injuries occurred in the field, 5/20 horses were euthanized.

Conclusion: The number of horses in this study was too small to draw any general conclusions from, but the result suggests that more research is wanted about fencing and how to make it safer for horses. More research about handling procedures and field/paddock design to decrease the risk of horses injuring each other is also wanted.

Main title:Inhysningsrelaterade skador hos svenska hästar - en intervjustudie med hästägare
Authors:Leijonflycht, Carolina
Supervisor:Yngvesson, Jenny and Ventorp, Michael
Examiner:Lundberg, Anna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2014:59
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:häst, skador, inhysning, stängsel, staket, horse, injuries, traumatic, housing, fence, fencing
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3107
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3107
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:12 Mar 2014 13:19
Metadata Last Modified:12 Mar 2014 13:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics