Home About Browse Search
Svenska


Holmsten, Anton and Johannessen, Viktor, 2013. Skillnader i migrationsframgång mellan vild och odlad laxsmolt (Salmo salar L.). First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
638kB

Abstract

Laxen är en anadrom fiskart som reproducerar sig i sötvatten men lever huvuddelen av sitt vuxna liv i saltvatten. På grund av vattenkraftens dammbyggen hindras laxen att göra dessa habitatbyten och reproduktionen drabbas. För att kompensera för minskade laxstammar sätter vattenkraftbolagen varje år ut miljontals odlad laxsmolt i vattendrag som mynnar ut i östersjön. I Umeälven släpps 80000 laxsmolt ut årligen. Tidigare rapporter visar att överlevnaden hos dessa är lägre än hos vild smolt. I den här rapporten försöker vi ta reda på om det finns en skillnad i migrationsframgång mellan vild och odlad smolt i Umeälven och vad konditionsfaktorn har för betydelse för den odlade smoltens migrationsframgång. Vi har använt oss av tre grupper med fiskar, två odlade och en vild grupp. Dessa skiljer sig från varandra gällande storlek och konditionsfaktor. Vi har också genom akustiska sändare i samma individer mätt hur fort de migrerat och hur långt de har kommit. Överlevnaden varierade, vild smolt hade 39 % den odlade gruppen med lägre medelvikt hade 48 % och den odlade gruppen med högre medelvikt hade 16 % överlevnad till Holmsund. Migrationshastigheten varierade mellan sträckor i älven men inte mellan grupper av fisk. Tendenser fanns i alla grupper att smolten föredrog att migrera nattetid, tydligast var det bland de vilda smolten på den senare sträckan. Vi tycker att man i framtida kompensationsodlingar ska satsa på mindre smolt med lägre konditionsfaktor för att efterlikna vild smolt och därmed förhoppningsvis öka överlevnaden till havet.

,

The Atlantic salmon (Salmo salar L.) is an anadromous fish. It reproduces in freshwater streams but spends the major parts of its mature life in seawater. Due to hydropower dams the salmon is prevented from making these habitat changes and reproduction is compromised. Hydropower companies stock millions of salmon smolt in the Baltic Sea annually to compensate for decreasing salmon populations. In the Ume River 80000 hatchery reared salmon smolts are stocked every year. Previous reports show that the survival of these smolts is lower than the survival of wild smolts. In this report, we try to find out if there is a difference in migration success between wild and reared smolts in the Ume River and how conditionfactor affect the migration success. We have used three groups of fishes, two hatchery reared groups and a wild group. These differ from one another regarding size and condition factor. Acoustic transmitters measured how fast they migrated and how far they came. The rate of survival was 39 % for the wild smolt, 16 % for the hatchery reared group with high condition factor and 48 % for the hatchery reared group with low condition factor. Migration rate differed significant between stretches of the river, but not among groups of fish. We also discovered that there was a tendency for all groups to migrate at night, especially among the wild smolts in the later stretch of the river. We think that future hatcheries should aim for smaller smolts with lower condition factor to mimic wild smolts and thus hopefully increase migration success.

Main title:Skillnader i migrationsframgång mellan vild och odlad laxsmolt (Salmo salar L.)
Authors:Holmsten, Anton and Johannessen, Viktor
Supervisor:Persson, Lo
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2013:20
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:konditionsfaktor, predation, utsättning, Umeälven, kompensationsodling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3084
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3084
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:28 Feb 2014 11:37
Metadata Last Modified:28 Feb 2014 11:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics