Home About Browse Search
Svenska


Gunnarsson, Erik and Gustavsson, Oskar , 2013. En utvärdering av hur olika metoder i Skogshögskolans boniteringssystem påverkar skattningen av ståndortsindex. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
693kB

Abstract

Det för skogsbruket viktiga boniteringssystemet grundas på skattningar av ståndortsindex (SI). SI beskriver markens naturgivna produktionsförmåga genom att ge en skattning av hur höga de grövsta träden kommer att vara vid en referensålder. I detta arbete jämfördes metoder för att skatta ståndortsindex med ståndortsegenskaper (SIS) med äldre respektive nyare formler för skattning av ståndortsindex med övre höjd och höjdutvecklingskurvor (SIH). Detta utfördes genom analyser av data från svenska långtidsförsök med gallring och gödsling (GG-försöken) rörande tall (Pinus sylvestris) och gran (Picea abies). Resultaten visade statistiskt signifikanta skillnader mellan äldre och nyare formler för SIH på tall men inte på gran. Det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan skattningar med SIS och SIH för bägge trädslagen. Det fanns ingen skillnad mellan skattad höjdtillväxt med nya formler för SIH och den uppmätta faktiska höjden. Resultaten stöddes till viss del av andra undersökningar gjorda i området. Datasetet som användes i arbetet var av för liten omfattning för att bredare slutsatser skulle kunna dras och författarna ansåg att ytterligare studier inom området behövs.

,

The use of site index (SI) is of great importance for forestry. SI describes the natural productivity of the soil by giving an estimation of how tall the thickest trees will be at a certain reference age. This thesis compares methods of estimation for SI by site factors (SIS) with older and newer formulas for estimation of SI by top height and height development curves (SIH). These analyses were done using data from Swedish long term experiments with thinning and fertilization done for Scots pine (Pinus sylvestris) and Norway spruce (Picea abies). The results showed statistically significant differences between older and newer formulas for SIH for pine but not for spruce. There were statistically significant differences between estimations for SIH and SIS for both pine and spruce. There was no difference between estimated height development with the newer formulas and the actual measured heights. The results were partly supported by other studies. The data set used in this thesis was too small to allow wider conclusions and the authors came to the conclusion that further studies in the area were necessary.

Main title:En utvärdering av hur olika metoder i Skogshögskolans boniteringssystem påverkar skattningen av ståndortsindex
Authors:Gunnarsson, Erik and Gustavsson, Oskar
Supervisor:Valinger, Erik
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2013:18
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Picea abies, Pinus sylvestris, ståndortsfaktorer, Övrehöjdsutveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3082
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3082
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:27 Feb 2014 15:14
Metadata Last Modified:27 Feb 2014 15:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics