Home About Browse Search
Svenska


Ingelmark , Julia and Söderberg, Jon , 2013. Hur växer den sibiriska lärken i Sverige? : tillväxt och höjdutveckling i Siljansfors försökspark. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
528kB

Abstract

Sibirisk lärk (Larix sibirica och Larix sukaczewii) är ett snabbväxande barrträd som odlats i Sverige i mer än 100 år. Trots det finns det få studier angående dess potential i Sverige och dessutom visar studierna på skilda resultat.
Med data från bestånden med sibirisk lärk i Siljansfors försökspark, har höjdutveckling och tillväxt studerats. Med detta kandidatarbete avsågs att fastställa sambandet mellan medelhöjd och beståndets totala volym, ta reda på om den sibiriska lärken slutar växa på höjden vid 80 års ålder samt ta reda på när den årliga löpande tillväxten sjunker under den årliga medeltillväxten.
Totalt ingick elva avdelningar med sibirisk lärk, som var mellan 48-94 år, i studien. Genom regressionsanalyser har samband mellan aktuella variabler skapats och analyserats. Resultatet gav att sambandet mellan medelhöjd (m) och total beståndsvolym (m3sk/ha) följer regressionsekvationen:
Total beståndsvolym = - 73,3 + 13,1 medelhöjd + 0,386 medelhöjd2
Resultaten var att lärken inte slutar att växa på höjden vid 80 års ålder, snarare tycks höjdtillväxten inte avstanna förrän efter 90 år. Vidare gav resultaten att den årliga löpande tillväxten sjunker under den årliga medeltillväxten efter 63,4 år.
För framtida forskning är blandbestånd med sibirisk lärk intressant och kan göra lärken attraktivare för skogsbruket.

,

Siberian larch (Larix sibirica and Larix sukaczewii) is a fast-growing conifer and has been grown in Sweden for over 100 years. Still there are few studies on its potential in Sweden, the studies also reach differing results.
This study examined the growth and height development of Siberian larch using data from Siljansfors Experimental Forests. The objectives of the study were to establish the relationship between mean height and stand volume, determine whether the Siberian larch stop growing in height at the age of 80 years and to determine when the annual current growth falls below the mean annual growth. A total of eleven field trial plots with Siberian larch, between 48-94 years were included in the study. The relation between the variables was analyzed by regression analysis. The result gave the relationship between average height (m) and total stand volume (m3/ha):
Total stand volume = - 73.3 + 13.1 mean height + 0.386 mean height2.
The results indicated that larch does not stop growing in height at the age of 80 years. Rather it seems to continue to grow until well after 90 years. Furthermore, the results showed that the annual current growth falls below the mean annual growth after 63.4 years. For future research mixed stands with Siberian larch, can make larch more attractive for forestry.

Main title:Hur växer den sibiriska lärken i Sverige?
Subtitle:tillväxt och höjdutveckling i Siljansfors försökspark
Authors:Ingelmark , Julia and Söderberg, Jon
Supervisor:Lundqvist, Lars
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2013:21
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Larix sibirica, Larix sukaczewii, rysk lärk, barrträd, Dalarna
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3080
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3080
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:27 Feb 2014 14:52
Metadata Last Modified:27 Feb 2014 14:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics