Home About Browse Search
Svenska


Sernert, Christoffer, 2014. Transport av hästar i Sverige - en enkätstudie. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
359kB

Abstract

Under de senaste tio åren har antalet hästsportsevenemang ökat drastiskt, både internationellt och i Sverige. Det ökade antalet hästsportsevenemang visar på ett ökat intresse för hästsport och hästar vilket i sin tur föranlett en ökning i transport av häst. Vetenskaplig litteratur inom ämnet är knapp och det som finns berör vanligen fysiologiska mätningar för att uppmäta stress under transport. För att få en uppfattning om hur marktransporter av häst går till i Sverige och skapa en kunskapsbas för framtida studier utfördes en webbaserad enkätstudie. Enkäten låg ute i 6 dagar och 1013 personer svarade varav 906 stycken kunde analyseras. Studien undersökte hur hästtransporter utförs i Sverige med fokus på tiden som hästen eller hästarna spenderar i transportfordonet i samband med transport. I arbetet sammanställs, analyseras och diskuteras svaren utifrån aktuell vetenskaplig litteratur och svensk djurskyddslagstiftning. Studien visar att den vanligaste hästtransporten i Sverige är en kort transport där en ensam häst transporteras till och från träning. Arbetet presenterar även resultat för foder- och vattentillgång i transportfordonet under transport, hästarnas åldersgrupp, användandet av skydd under transport, förekomsten av skador och transportsjuka samt upplevda problem under lastning. Restid och tid i transportfordonet diskuteras samt isolationsstress och slutligen hur transporterna utförs i förhållande till svensk djurskyddslagstiftning. Det här arbetet är menat som en pilotstudie för framtida studier av hästtransport.

,

The number of equestrian events has had a drastic increase in the last ten years, both internationally and in Sweden. This increase indicates a swell of interest in equestrianism and horses which in turn has led to an increase in horse transports. Scientific literature on the subject is sparse and existing reports generally concern physiological measurements as a means to measure stress during transport. With the aim of establishing a general idea of how road transports are executed in Sweden and creating a knowledge base for future studies a web based survey was performed. The survey studied the general horse transport practises in Sweden with a focus on the time the horse or horses spend in the horse trailer in connection with transport. In this report the survey is compiled, analysed and discussed in the light of scientific literature and Swedish animal welfare legislation. The study shows that the most common horse transport performed in Sweden is a short transport where a single horse is transported in the purpose of training. The report also presents results for the horses’ age-groups, usage of protective apparel for horse during transport, occurrence of injury and shipping fever and problems experienced during loading. Travel time and time in transport trailer are discussed as well as isolation stress and lastly the transport practises relative to Swedish animal welfare legislation. The actual time a horse spends in the horse trailer in connection with a horse transport has been an unexplored subject. This report aims to be a pilot study in support to the planning of further studies.

Main title:Transport av hästar i Sverige - en enkätstudie
Authors:Sernert, Christoffer
Supervisor:Algers, Bo and Palmgren Karlsson, Carina
Examiner:Wichman, Anette
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:515
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:häst, transport, duration, enkät
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3069
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3069
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:27 Feb 2014 10:48
Metadata Last Modified:27 Feb 2014 10:48

Repository Staff Only: item control page