Home About Browse Search
Svenska


Ewertson, Martin, 2013. Resultat från avkommeprövning av plusträd av vårtbjörk (Betula pendula). First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
937kB

Abstract

Förädlingsarbetet på vårtbjörk (Betula pendula Roth) fick ett uppsving på slutet av 80-talet efter en ändrad opinion om björkens betydelse. En ny förädlingsplan togs fram med mål att förädla fram tidig höjdutveckling, högre torrsubstansproduktion och bättre virkeskvalitet.
Syftet med denna studie är att undersöka möjliga förbättringar av vårtbjörk utifrån mätningar av ett försök med halvsyskonfamiljer. Detta genom beräkningar av heritabilitet, genetisk vinst, variationskoefficient och korrelationer för egenskaperna diameter, höjd, vitalitet, klykor, rakhet och grenstruktur, vid 10 och 21 års ålder. För den statiskista analysen användes en mixad linjär modell som kördes i programmet ASReml, vilket bygger på restricted maximum likelihood metoden.
Resultatet visar att förädlingsmöjligheter för vårtbjörk är goda speciellt för höjd och diameter, genetisk vinst är skattad till 20 % respektive 25 %. Klykor, rakhet och grenstruktur, visade inte lika lovande resultat, genetisk vinst låg på 13 %, 7 % respektive 7 % vid år tio.
Korrelationerna mellan egenskaperna tyder på svårigheter att förädla för både bättre tillväxt och kvalitet, till exempel diametern vid år 10 har en negativ korrelation med grenstrukturen vid år 21 på -0,681.

,

Breeding work in silver birch (Betula pendula Roth) took an upswing in the late 80s after a change opinion on birch importance. A new breeding plan was developed with the goal of breeding early height development, higher dry matter production and better quality timber.
The purpose of this study is to investigate possible improvements of silver birch based on measurements of a trial with half sibling families. This should be reached by estimating heritability, genetic gain, coefficient of variation and correlation for diameter, height, vitality, pitchforks, straightness and branch structure at 10 and 21 years of age. For the statistic analysis a mixed linear model was used and run in ASReml program, based on restricted maximum likelihood method.
The result shows that the breeding possibilities for silver birch are good especially for height and diameter, genetic gain is estimated at 20 % respective 25 %. Crotch, straightness and branch structure, showed less promising results, genetic gain was at 13 %, 7 % respective 7 % at ten years. The correlations between the properties indicates difficulties to breed against both better growth and quality, such as the diameter at 10 years has a negative correlation with the branch structure at 21 years of -0,681.

Main title:Resultat från avkommeprövning av plusträd av vårtbjörk (Betula pendula)
Authors:Ewertson, Martin
Supervisor:Fries, Anders and Mörling, Tommy
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2013:14
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Betula pendula, genetisk vinst, genetiska parametrar, tillväxt, kvalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3066
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3066
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:26 Feb 2014 14:48
Metadata Last Modified:26 Feb 2014 14:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics