Home About Browse Search
Svenska


Brangenfeldt, Emil and Bylund, Simon, 2013. Skördeintensitetens inverkan på kolbalansen. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
566kB

Abstract

Syftet med dessa simuleringar är att klargöra hur olika skördeintensiteter påverkar kollagret över tiden och därmed klimatet genom varierande grader av biomassauttag. I arbetet redovisas simuleringar på fastighetsnivå som gjorts i Heureka-PlanWise för en granskog med boniteten G30. Bakgrunden till detta är den pågående klimatdebatten, där oron ökar för ett förändrat klimat, orsakat av en allt högre halt växthusgaser i atmosfären. EU har ambitionen att förändra energimixen och ge förnybara energikällor en större plats. Bland annat har EU som mål att 20 % av energiförbrukningen år 2020 ska komma från förnybara energikällor.

Resultatet visar att kollagret sjunker med ett ökat uttag av biomassa. Traditionellt trakthyggesbruk med två gallringar och en föryngringsavverkning vid 60-65 år, där den totala mängden kol som tagits ut är 306 ton per hektar, ger en medelkollager på 201 ton per hektar över 180 år. Motsvarande för trakthyggesbruk med grot-uttag i både gallring och föryngringsavverkning är ett koluttag på 372 ton per hektar och en medelkollager på 192 ton per hektar, vilket är 21,5 % högre uttag och 4 % lägre medelkollager.
De simuleringar som gjorts i studien visar att nettoförändringen av kol är positiv men att den minskar med högre uttag av biomassa. Resultatet visar också att om behovet av energi finns så är det ”mer” klimatneutralt att använda biomassan till bioenergi än att lämna kvar den i skogen och istället använda kol som energikälla.

,

In this report, we have studied how different management intensity affects the carbon balance in a fastighetsnivå. The reason for this is the ongoing climate debate that is driven by the concern of a climate change caused by an increased concentration of greenhouse gases in the atmosphere. One goal EU has is to convert fossil energy sources to renewable and give those a bigger part of the energy mix and for year 2020 make 20 % of the energy consumption come from renewable sources. The simulations showed in this report have been made in Heureka-PlanWise. The purpose of these simulations is to clarify what kind of effect different management intensity has over time when different amount of biomass is removed. The result shows a decrease on the carbon stock when an increase of biomass removal. When traditionally clear felling with two thinnings and final felling at 60-65 years was applied the total amount of carbon withdrawal was 306 tons per hectare, and had an average carbon stock at 201 tons per hectare under the 180 years period. The equivalent of clear cutting and removal of residues in both thinning’s and final felling was 372 tons per hectare and the average carbon stock was 192 tons per hectare. Which is 21,5 % higher withdrawal but only 4 % lower average carbon stock. The results from the simulations done for this report shows that the average carbon absorption is positive but it increase with a higher withdrawal of biomass. It also shows that if the need of energy is necessary it is “more” carbon neutral using bimomass for energy than leaving it in the forest to decompose and use coal as an energy source instead.

Main title:Skördeintensitetens inverkan på kolbalansen
Authors:Brangenfeldt, Emil and Bylund, Simon
Supervisor:Egnell, Gustaf
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2013:7
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Kollagring, Bioenergi, Nettoupptag, Skogsbränsle, Växthuseffekten
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3042
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3042
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:18 Feb 2014 11:39
Metadata Last Modified:18 Feb 2014 11:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics