Home About Browse Search
Svenska


Bolmgren, Andreas and Wikman, Anton, 2013. Norra Skogsägarnas medlemmars inställning till röjning. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
996kB

Abstract

För att undersöka Norra Skogsägarnas medlemmars inställning till röjning skickades en postenkät ut till 120 stycken av skogsägarföreningens medlemmar. En telefonpåminnelse utfördes då de uppringde även erbjöds alternativet att lämna svaren över telefon om de ännu ej svarat. Efter telefonpåminnelsen hade totalt 78 stycken enkäter kommit in vilket resulterade i en svarsfrekvens på 65 %.De svarade ingick i fem olika ägarkategorier: kön, ålder, fastighetsstorlek, kommunbor/utbor och skogsbruksplan upprättad senare än 2003 eller ej. Analyserna utfördes med ett chi-två test för att påvisa eventuella signifikanta skillnader inom ägarkategorierna.

Mer än 90 % av de svarande hade utfört röjning under de senaste 10 åren; 62 % ville att det skulle utföras mer röjning och 55 % utförde själva majoriteten av röjningen på fastigheten. De påståenden som dominerade till varför de svarande utfört röjning under de senaste tio åren var att det var tillfredställande att ha en röjd ungskog samt att röjning var en lönsam ekonomisk investering. De främsta angivna anledningarna till varför det ej utförts någon röjning var att det inte funnits något röjningsbehov samt att man inte hade tillräckligt med tid för att hinna röja.

Den främsta anledningen till varför de svarande skulle utföra mer röjning var om de fick mer tid att lägga på röjning. Norra Skogsägarna bör verka för att kunskapen om röjning förbättras samt attityden till vem som skall utföra röjningen förändras. Det skulle möjligen leda till att mer röjning utfördes bland skogsägarföreningens medlemmar.

,

To investigate Norra Skogsägarna’s members’ attitudes towards precommercial thinning (PCT) a survey was sent to 120 of their members. A telephone reminder was performed when the called party also was offered the option to leave answers by telephone if they had not yet responded. After performed telephone reminder 78 questionnaires were received resulting in a response rate of 65 %.

The respondents were included in five ownership categories: gender, age, property size, kommunbor / utbor and if they had a forest management plan created later than 2003 or not. Analyzes were done with a chi-square test to detect significant differences within ownership categories.
More than 90 % of the respondents had carried out (PCT) during the past ten years; 62 % of the respondents who wanted more (PCT) to be done and 55 % performed the majority of the PCT on the property by themselves. The statements that dominated why respondents had conducted PCT during the past decade were because it was satisfactory to have precommercially thinned young stand and PCT was an economically profitable investment. The primary stated reasons why no PCT had been carried out were because of no PCT requirements and lack of time.

The primary stated reason to why the respondents would carry out more PCT was if they had more time. Norra Skogsägarna should act to increase the knowledge about PCT and change the attitude to who should carry out the PCT. This would possibly result in more PCT among the members of the forest association.

Main title:Norra Skogsägarnas medlemmars inställning till röjning
Authors:Bolmgren, Andreas and Wikman, Anton
Supervisor:Karlsson, Anders
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2013:6
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Enkät, Skogsvård, Skogsägarförening, Värden, Ägarkategori
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3041
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3041
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:14 Feb 2014 15:13
Metadata Last Modified:14 Feb 2014 15:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics