Home About Browse Search
Svenska


Axelson, Tomas and Jansson, Joakim, 2013. Planering av tätortsnära rekreationsskogar hos kommuner i Västerbottens län . First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
602kB

Abstract

Det svenska landskapet har under det senaste århundradet förändrats. Detta har lett till att det finns en efterfrågan efter naturupplevelser och rekreationsområden. Sedan den första nationalparken bildades i Sverige, har skyddandet av värdefull natur varit ett uppdrag som utförts av staten. Alltsedan dess har kommunerna fått mer ansvar för natur- och kulturvård.

Tidigare studier visar på att det behövs mer kunskap om den samhällsekonomiska potentialen som den tätortsnära skogen har för kommunerna. Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen rapporterade 2010 att det varierar hur kommunerna tar ansvar för att det ska finnas tätortsnära skog.

I detta kandidatarbete har en studie utförts som försöker ta reda på hur kommuner i Västerbottens län hanterar den tätortsnära skogen i översiktlig planering och hur den praktiska skötseln genomförs. Genom intervjuer med ansvariga på Umeå kommun och kranskommuner samt analys av policydokument fann vi att kommunerna är medvetna om sitt ansvar att tillhandahålla tätortsnära skog och att det varierar i vilken utsträckning de tar detta ansvar.

,

The Swedish landscape has experienced a transformation the past century. This in turn has led to a public demand for recreational sites and nature experiences. Since the first national park was established in Sweden, the responsibility for protecting land rich in biological values has been a responsibility that has been appointed to the Swedish government. Since then the municipality’s responsibility for such affairs has increased.

Previous studies show that there is a need for more knowledge about the socio-economic potential that the urban forests have for the Swedish counties. The Swedish Environmental Protection Agency and the Swedish Society for Nature Conservation both reported in 2010 that the amount of effort that the Swedish municipalities put in to ensure that urban forests exists within its own municipality varied.

In this bachelors thesis we have made a study that aims to show how municipalities in Västerbottens County manage their urban forests in the long run and how the everyday managing is implemented. By conducting interviews with the people responsible and hired at Umeå municipality and surrounding municipalities together with studies of the municipalities land-use plans, we found that the municipalities know of their responsibility of providing urban forests and that there is a variation to what extent they do so.

Main title:Planering av tätortsnära rekreationsskogar hos kommuner i Västerbottens län
Authors:Axelson, Tomas and Jansson, Joakim
Supervisor:Lindhagen, Anders
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Skog, Rekreation, Tätortsnära, Kommun, Västerbottens län
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3038
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3038
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:14 Feb 2014 14:30
Metadata Last Modified:14 Feb 2014 14:30

Repository Staff Only: item control page