Home About Browse Search
Svenska


Bengtsson, Elin, 2009. Obtaining high quality textile fibre from industrial hemp through organic cultivation. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Horticulture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
955kB

Abstract

Abstract

The urgency to find alternative fabrics to conventionally produced cotton is increasing as vast amounts of agrochemicals are used and a lot of irrigation is required. In this literature survey the potential of organic cultivation practices to produce highly qualitative hemp fibre, suitable for the textile industry, was investigated. The definition of a fibre in the textile context as well as of the qualities that are essential for a textile fibre was necessary as a base for the discussion in this thesis. The quality parameters looked at were fineness, strength, length, friction, and colour. The impact of external growth factors and plant development on these quality properties are discussed. No industrial norms for hemp textile fibres are available. However, there are guidelines available, developed for growers and processors to obtain an even and easily processed fibre material, optimized for textile purposes. Although hemp with high quality fibre with showed to be easily cultivated by organic means to, discrepancies in optimal harvest time with respect to fibre quality, and legislated harvest time (being beyond this point in time) puts the grower in a technical dilemma regarding the fibre quality.

,

Sammanfattning

Det är angeläget att hitta alternativa textilmaterial till konventionellt producerad bomull, eftersom betydande mängder bekämpningsmedel och bevattning krävs där. Inom ramen för denna litteraturstudie undersöktes potentialen för ekologisk odling för att producera högkvalitativ hampafiber avsedd för textilindustrin. Definitionen för vad en fiber är i textilsammanhang, liksom definitioner för de kvaliteter som är nödvändiga för en textil fiber krävdes som bas för diskussionen i uppsatsen. De kvalitetsparametrar som upptogs i diskussionen var finlek, styrka, längd, friktion och färg. De diskuteras både ur perspektivet gällande yttre växtfaktorer och gällande växtens utveckling, som tillsammans påverkar kvalitetsparametrarna. Industriella operativa normer för hampafiber eftersöktes utan framgång. Däremot finns riktlinjer framtagna för odlare och processenheter för att få ett jämt och lättbearbetat fibermaterial, optimerat för textila ändamål. Trots att hampa visade sig vara lättodlad i ekologisk odling för att producera fiber av hög kvalitet, så gör skillnader i skördetid för optimal fiberkvalitet respektive den lagstiftade skördetiden att odlaren ställs inför ett fibertekniskt dilemma.

Main title:Obtaining high quality textile fibre from industrial hemp through organic cultivation
Authors:Bengtsson, Elin
Supervisor:Svennerstedt, Bengt
Examiner:Alsanius, Beatrix
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Keywords:Cannabis sativa, hemp, fibre, fibre quality, fibre crop, textile fibre, organic
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-49
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-49
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Legislation
Processing of non-food or non-feed agricultural products
Plant physiology - Growth and development
Language:English
Deposited On:15 Apr 2009 06:01
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics