Home About Browse Search
Svenska


Zetterstrand, Marianne, 2013. Förändringsledarskap med hjälp av coachning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
842kB

Abstract

I detta examensarbete studeras förändringsledarskap i ett litet detaljhandelsföretag som har tagit hjälp av coachning för att genomföra förändring av organisation och ledarskap.
Hur företaget kan gå vidare strategiskt utifrån coachningen har också diskuterats. Målet med förändringsarbete var att företaget ska bli mer effektivt och att medarbetarna ska ta
mer ansvar och fler initiativ. De anställda önskade konstruktiva förändringar inom organisationen och företagsledaren önskade en effektiv organisation som på sikt skulle ge ett bättre ekonomiskt resultat. Företagsledaren önskade också att utveckla företaget
med en ny vision. Dessutom var han intresserad av strategier för att utveckla företaget.

Denna studie visar att företaget genom coachning förändrat sin organisation vilket i detta sammanhang innebär att personalen delaktighet har ökat och har numera endast en
chef/ledarnivå mot tidigare två nivåer. Företaget arbetar efter organisationen utan mellanchef och styrs direkt av företagsledaren/ägaren vad gäller beslut som får större
ekonomisk betydelse. Arbetet med coachningen har också lett till att ansvaret ökat hos den enskilde medarbetaren vilken förväntas ta mer ansvar och egna initiativ. Detta var
egenskaper hos personalen som företagsledaren önskade sig. Coachen har lyckats skapa en effektivare grupp. Gruppen i företaget är vid intervjutillfället mer nöjd med
ledarskapet än tidigare. Utifrån vetenskapligt perspektiv har förändringarna i organisation och ledarskap har skett genom ”double-loop learning”. Med detta menas att en djupare reflektion görs för att komma fram till hur organisationen ska arbeta, se tillexempel Argyris 2002. Vad gäller den strategiska förändringen visar studien att
företaget till viss del använder metoden om den ”lärande organisationen” (begreppet kommer att diskuteras under den rubriken litteraturstudie). Det finns möjlighet att gå
vidare i företaget genom en ”gemensam vision” eller en vision skapad av företagsledaren. Företagets målsättning var att använda en strategi för att differentiera sig på marknaden då liknande produkter säljs vid köpcentrat i närheten av företaget.

Coachningen har varit bra för de anställda i företaget då gruppen är mer effektiv än tidigare och de anställda är mer nöjda med arbetsfördelningen.

,

In this thesis I have studied management in a small retail business that has taken the help of coaching for implementing change in organization and leadership. How the
company has moved forward strategically based on coaching has also been discussed.

The aim of accomplishing the change was that the leader of the company wished organization development in terms of a more efficient way of working and employees to take more responsibility and more initiative. The employees, on the other hand, wanted constructive change within the organization.

This study shows that through the coaching the organization have become flatter, meaning that the company is controlled directly by the manager/owner and not a lot of middle managers. Work on coaching has also led to increased responsibility at the employee level. The coach has managed to create a more efficient group. The group of the company is at the time of the interview more pleased with the leadership than before.

Seeing from a work science perspective, changes in organization and leadership have been done by "double-loop learning." This means that a deeper reflection has been done
to identify how the organization should work. As for the strategic shift, the study shows that the company is using the ”learning organization” approach with rather good results.

Main title:Förändringsledarskap med hjälp av coachning
Authors:Zetterstrand, Marianne
Supervisor:Zachrison, Mozhgan
Examiner:Alwall Svennefelt, Catharina
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:ledarskapsförändring, strategisk förändring, coachning, effektiva grupper, lärande organisation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2992
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2992
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:24 Jan 2014 11:23
Metadata Last Modified:24 Jan 2014 11:23

Repository Staff Only: item control page