Home About Browse Search
Svenska


Broersma, Maja-Lisa, 2013. Does vaccination against Feline Parvovirus protect hospitalized raccoon kits from clinical outbreaks of parvoviral disease?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
226kB

Abstract

The Northern Raccoon (Procyon lotor) belongs to the Carnivore-family and is a species endemic to North America. Every year hundreds of orphaned raccoon cubs are admitted into the Wildlife Rehabilitation Center of Minnesota (WRCM), a non-profit organization where all injured or orphaned wild animals are admitted and receive quality health care with the goal of being released out into the wild.

The WRCM routinely vaccinate all of the admitted raccoon cubs with a killed feline panleucopenia vaccine, but despite this there are outbreaks of parvovirus infection every year where up to 50% of the admitted cubs have been euthanized or died. The objective of this study was to determine whether vaccinating the admitted raccoon kits has any significant protective effect to developing clinical parvoviral disease.

A single-blinded cohort study was designed with two parallel, independent groups. One group was given a dose of killed feline parvovirus vaccine at admission, and the other group was not given any vaccination at all. Assignment to the vaccinated or unvaccinated group was on a per-litter basis and done randomly by drawing lots out of a box. A second dose of vaccine was administered to the vaccinated group after two weeks if the litter was still in-housed. In all other respects, the groups received the same treatment, handling and medical care. The two groups were housed in two different rooms of the same building. To accommodate room size, the two study groups were proportioned so that 1/3 of the study population was not vaccinated and 2/3 were vaccinated. The raccoon kits were continually assessed clinically and these observations served as the base for incidence calculations according to pre-defined criteria. The difference between the groups was calculated concerning overall disease, sickness and death/euthanasia. Two blood samples were collected from every admitted raccoon for serological testing.

A total of 201 individual raccoon cubs were admitted into the WRCM mammal nursery in 2012, and served as the study population for this study. The non-vaccinated study group held 46 individuals, and the vaccinated study group consisted of 116 individuals. The results indicate that orphaned raccoon kits taken into the WRCM benefit from vaccination against FPV. Vaccinated individuals had a 0.54 relative risk of acquiring clinical parvoviral disease compared to unvaccinated individuals (p = 0.07). Serological testing for antibody titers was done for a few individuals in each study group. No significant difference was found between the vaccinated and unvaccinated individuals the regarding antibody titers.

,

Den nordamerikanska tvättbjörnen (Procyon lotor) tillhör däggdjursordningen rovdjur (Carnivora) och är endemiskt förekommande på hela den nordamerikanska kontinenten. Hundratals föräldralösa tvättbjörnsungar tas varje år emot på Wildlife Rehabilitation Center of Minnesota (WRCM), en icke-vinstdrivande organisation vars uppgift är att ta emot och vårda sjuka, skadade eller föräldralösa djur och därefter släppa ut dem i det vilda igen.

Genom åren har samtliga inskrivna tvättbjörnsungar rutinmässigt vaccinerats mot felint parvovirus (kattpest) med ett avdödat vaccin, men trots detta förekommer varje år kliniska utbrott av sjukdomen där upp till 50% av tvättbjörnsungarna har varit tvungna att avlivas som följd. Syftet med denna studie var att säkerställa huruvida vaccination mot felint parvovirus har någon signifikant skyddande effekt mot risken att utveckla klinisk kattpest.
En enkel-blindad kohort-studie designades med två parallella, oberoende grupper. Grupperna lottades fram per kull vid inskrivning. Ena gruppen vaccinerades vid inskrivning med ett avdödat vaccin mot felint parvovirus, samt ytterligare en gång efter två veckor om individen var kvar på centret, och den andra gruppen vaccinerades inte överhuvudtaget. De två grupperna behandlades lika i alla andra avseenden. De två grupperna hölls åtskilda i två olika rum i samma sjukhusbyggnad. På grund av rummens olika storlek delades även försöksgrupperna upp i proportionerna 1/3 ovaccinerade och 2/3 vaccinerade individer.
Tvättbjörnarna övervakades och kliniska parametrar journalfördes kontinuerligt under hela sjukhusvistelsen. Dessa kliniska observationer stod sedan till grund för incidensberäkningarna där grupperna jämfördes gällande sjuklighet och dödlighet (självdöda respektive avlivade). En mindre serologisk studie gjordes också, för vilken två blodprov togs från samtliga inskrivna tvättbjörnar.
Totalt sett skrevs 201 tvättbjörnsungar in på WRCM under 2012, och samtliga ingick i studien. I den ovaccinerade gruppen ingick 46 individer, och den vaccinerade gruppen innehöll 116 individer. Resultaten pekar mot att vaccinering av tvättbjörnsungar som skrivs in på WRCM har en skyddande effekt. Vaccinerade individer hade en relativ risk på 0,54 att drabbas av klinisk kattpest jämfört med ovaccinerade individer (p= 0,07). Den serologiska studien innehöll endast ett par individer från varje grupp och visade inga signifikanta skillnader i antikropptitrar eller -stegringar.

Main title:Does vaccination against Feline Parvovirus protect hospitalized raccoon kits from clinical outbreaks of parvoviral disease?
Authors:Broersma, Maja-Lisa
Supervisor:Emanuelson, Ulf
Examiner:Alenius, Stefan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:72
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:Parvovirus, raccoon, wildlife rehabilitation, vaccination
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2907
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2907
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:English
Deposited On:18 Nov 2013 11:34
Metadata Last Modified:18 Nov 2013 11:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics