Home About Browse Search
Svenska


Persson, Linnea, 2013. Gotländsk grönsaksodling : utvecklings- och tillväxtmöjligheter. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

A diet based on a bigger part of locally produced vegetables can contribute to decreasing
environmental impact and improved health. In Gotland horticulture has increased more than in Sweden in total during the last 15 years. To investigate possibilities for development of Gotland´s horticulture, the cultivation of potato, vegetables, fruits and berries was mapped through a questionnaire among growers. Interviews and a workshop with growers and reseller were conducted to investigate the interest and prerequisites for growing new crops. In total approximately 2340 hectares of potato, vegetables, fruits and berries were grown in Gotland in 2012. The four most commonly grown crops were potato, carrot, parsnip, and
beetroot, which together stood for 88 per cent of the total area in this study.

There is a widespread interest for new vegetables among both growers and resellers who came up with many suggestions for future crops. For example there is
an increasing demand for baby leaf salad, beans, bundles of early root vegetables, shoots and sprouts, asparagus, tomato and herbs. There is also a demand for more onion, carrot, cauliflower, broccoli and lettuce.

Both growers and resellers saw a lack of communication between them. To communicate what the consumers demand, growers and resellers should try to find more ways to communicate. Selling products locally e.g. through a farm shop gives the growers a possibility to get feedback on their products, which can be used to find the right quality and to get new ideas.

To succeed with new crops both the right cultivation conditions and a customer
base are required. Starting with a small trial cultivation is a good way to learn how to grow them. When a new crop I grown in bigger scale it is good to have an economical
buffer.

The growers signal that there is a lack of advisory for horticulturists in Gotland. To be able to compete with growers in other parts of Sweden and abroad advisory
in horticulture should be started up on the island. Advisory on both economy and cultivation techniques is needed. Economic calculations for more vegetables
would facilitate for growers who want to grow new crops.

,

En ökad andel lokalproducerade grönsaker i kosten kan bidra till minskad miljöpåverkan och bättre hälsa. På Gotland har odlingen av trädgårdsgrödor ökat mer än i Sverige som helhet den senaste femtonårsperioden. För att undersöka möjligheter till utveckling för Gotlands trädgårdsnäring kartlades öns odling av potatis, rotfrukter, grönsaker, frukt och bär genom en enkätstudie riktad till odlare. Intervjuer och workshop med odlare och återförsäljare genomfördes för att undersöka intresse och förutsättningar för att odla nya grödor. Totalt odlades cirka 2340 hektar
potatis, rotfrukter, grönsaker, frukt och bär på Gotland år 2012. De fyra mest odlade grödorna i studien var potatis, morot, palsternacka och rödbeta, som tillsammans
utgjorde 88 procent av den totala arealen i studien.

Det finns ett utbrett intresse för nya grönsaker både bland odlare och återförsäljare. Många förslag på framtidsgrödor finns hos odlare och återförsäljare. Bland annat finns ökad efterfrågan på baby leaf (småblad) sallad, bönor, tidiga rotfrukter i knippen, skott och groddar, sparris, tomat och örter. Det finns även utrymme för att odla mer av lök, morötter, rotselleri, blomkål, broccoli och sallad.

Både odlare och återförsäljare tyckte att det fanns brister i kommunikationen dem emellan. För att förmedla vilka produkter konsumenterna efterfrågar borde odlare och grossister hitta fler mötesplatser där de kan kommunicera. Att sälja produkter lokalt, exempelvis genom gårdsbutik ger odlaren möjlighet att få direkt respons på sina produkter, vilket kan utnyttjas för att ta fram rätt kvalité och även
för att få nya idéer.

För att lyckas med att odla nya grödor krävs både lämpliga odlingsbetingelser och ett kundunderlag. Att testodla nya grödor i liten skala kan vara bra för att lära sig odla dem. När en ny gröda börjar odlas i större skala är det bra att ha en ekonomisk buffert som kan täcka upp för misstag.

Odlarna signalerar att det är brist på rådgivning inom trädgårdsnäringen på Gotland. För att kunna konkurrera mot odlare i övriga Sverige och utomlands bör rådgivning för trädgårdsnäringen startas upp på ön. Både odlingsteknisk och ekonomisk rådgivning behövs. Sammanställande av kalkyler för fler grönsaker skulle underlätta för odlare som vill börja odla nya grödor.

Main title:Gotländsk grönsaksodling
Subtitle:utvecklings- och tillväxtmöjligheter
Authors:Persson, Linnea
Supervisor:Mårtensson, Anna and Pettersson, Mats
Examiner:Ekelund Axelson, Lena
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2013:21
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:Gotland, Sverige, svensk, grönsaksproduktion, trädgårdsgrödor, trädgårdsnäring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2895
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2895
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Trade, marketing and distribution
Language:Swedish
Deposited On:12 Nov 2013 13:35
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:13

Repository Staff Only: item control page