Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Jennichen, 2013. The effect of training on spontaneous blink rate in dogs. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
386kB

Abstract

The spontaneous blink rate is found to be a non-invasive but functional, reliable and useful way to monitor central dopaminergic activity. Dopamine is associated with a range of functions such as reward, motivation and learning. It plays an important role in goal-directed behavior and in maintaining a behavior once a task is learned. As far as the author knows, there are today no publications that discuss the topic regarding the possible link between training and spontaneous blink rate in dogs. Therefore, eight privately owned dogs were included in this study to determine if there was a significant difference in the spontaneous blink rate before and after the process of learning a task. If there was a significant difference in the spontaneous blink rate, a secondary aim was to determine if the change showed a consistent pattern during the training process. It was predicted that the spontaneous blink rate would increase in accordance with changes in dopaminergic activity associated with the activation of neuro-affective circuits associated with reward acquisition during the establishment of the response and furthermore that the spontaneous blink rate would decrease as the behaviour shifted from a goal directed behaviour to a habitual response. For the two dogs that reached criterion the data showed a similar trend where the blink rate per minute was decreased during training and returned towards baseline levels post threshold criterion. A significant difference was found in blink rate between baseline and training for the two dogs that reached criterion. From this study it was not possible to conclude that the spontaneous blink rate reflects dopaminergic activity. However, one conclusion that can be drawn from this study was that there is a change in blink rate during training compared to baseline for the two dogs that reached criterion. Further studies on larger sample sizes are necessary to assess the effect of training on spontaneous blink rate in dogs. For any further studies, it is strongly recommended accurate and careful recruitment of individuals is essential to ensure that they are suitable for such training.

,

Den spontana blinkfrekvensen har visat sig vara ett icke invasivt men ett funktionellt, pålitligt och användbart sätt att övervaka den centrala dopminaktiviteten. Dopamin är associerat med en rad funktioner såsom belöning, motivation och inlärning. Det spelar en viktig roll inom målinriktade beteenden och upprätthållandet av inlärda beteenden. Såvitt författaren vet finns inga publikationer som behandlar den möjliga länken mellan träning och spontan blinkfrekvens hos hund. Åtta privatägda hundar deltog därför i denna studie för att fastställa om det fanns någon signifikant skillnad i den spontana blinkfrekvensen före och efter en inlärningsprocess. Om det fanns en signifikant skillnad i den spontana blinkfrekvensen var ett sekundärt syfte med studien att fastställa om skillnaden visade ett konsekvent mönster under inlärningsprocessen. Det var väntat att den spontana blinkfrekvensen skulle öka i enlighet med förändringar i dopaminaktivitet som är associerat med aktiveringen av neuroaffektiva kretsar associerade med mottagandet av en belöning under etableringen av responsen och dessutom att den spontana blinkfrekvensen skulle avta när beteendet gick från ett målinriktat beteende till en invand respons. Data för de två hundar som nådde kriteriet visade samma trend, där blinkfrekvensen per minut avtog under träning och återvände mot baslinjen post kriterium. Det fanns en signifikant skillnad i blinkfrekvens mellan baslinjen och under träning för de två hundar som nådde kriteriet. Det var inte möjligt utifrån den här studien att dra slutsatsen att den spontana blinkfrekvensen speglar dopaminaktiviteten. Däremot, den slutsats som kan dras är att det fanns en skillnad i blinkfrekvens under träning i jämförelse med baslinjen för de två hundar som nådde kriteriet. Ytterligare studier med större stickprov är nödvändiga för att bedöma effekten av träning på den spontana blinkfrekvensen hos hund. Det är starkt rekommenderat att rekryteringen av individer för vidare studier är noggrann för att säkerställa att hundarna är lämpliga för den här typen av träning.

Main title:The effect of training on spontaneous blink rate in dogs
Authors:Svensson, Jennichen
Supervisor:Andersson, Maria and Mills, Daniel and Zulch, Helen
Examiner:Jung, Jens
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:495
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VM003 Animal Science - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:spontaneous, blink rate, dog, training, dopamine
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2886
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2886
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Growth and development
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:English
Deposited On:05 Nov 2013 10:46
Metadata Last Modified:05 Nov 2013 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics