Home About Browse Search
Svenska


Ahlbin, Elena and Rakic, Nina, 2013. Vilka faktorer styr ICA-butikens leverantörsval? : en fallstudie av fem ICA-butiker i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Som slutkonsument är det inte alltid lätt att förstå varför en butik erbjuder ett visst produktsortiment och kunderna har sällan insyn i vad som styr och påverkar dagligvaruhandelns utbud av varor. Uppsatsen syftar till att ta reda på hur butiker resonerar när de väljer sina leverantörer och vilka faktorer som styr deras val.
Studien är baserad på en kvalitativ undersökning där personer från fem ICA-butiker i Uppsalaområdet har intervjuats. ICA AB är landets dominerande grossist med inriktning på livsmedel och detaljhandel varför enbart ICA-butiker har tagits med i undersökningen. De valda butikskategorierna är ICA Supermarket och ICA Nära där alla använder sig av samma huvudgrossist och kompletterar sitt sortiment med varor från andra leverantörer. På så sätt kan de anpassa sitt varuutbud efter sin butiksprofil. Varuutbudet är en viktig del i butikernas egna marknadsföring och är också ett verktyg att möta efterfrågan från de viktigaste kundgrupperna. Teorierna tar upp grundläggande delar inom marknadsföring, varumärkesstrategi och efterfrågan. För att kontinuerligt kunna arbeta med varuutbudet krävs bra och stabila samarbeten med olika leverantörer och primärgrossisten. Grossisten erbjuder ett brett produktsortiment och olika typer av tjänster som ska underlätta arbetsprocessen. Uppsatsen tar därför även upp teorier om grossistens roll i flödeskedjan och Effective Consumer Response (ECR). De intervjuer som har gjorts redovisas löpande i empirikapitlet och analyseras sedan utifrån valda teoretiska perspektiv.
Slutsatserna visar att primärgrossistens effektivitet, butikens egen marknadsföring och inköparens personliga preferenser kan spela en avgörande roll när butikerna väljer sina leverantörer och att det inte nödvändigtvis är kundernas efterfrågan som styr utbudet i butiken. v

,

As a consumer, it is not always easy to understand why a store offers a certain product range and they might have bad insight into what controls and affect the retailers' choice of offering different products. The study aims to find out how retailers reason when selecting their suppliers and which factors are the most important.
This has been done through a qualitative study where people from five ICA- stores in the Uppsala area have been interviewed. ICA AB is the most dominant retail chain in Sweden focusing on food and that is why only ICA-stores have been involved in the study. The authors have chosen stores from two categories, ICA Supermarket and ICA Nära. They all use the same primary wholesaler and complete their supply with products from other wholesalers. It helps them to adjust their assortment to the store’s profile and costumers demand. The information selected from the interviews was analyzed using theories in the disciplines of demand, marketing and the wholesaler's role in the Supply Chain.
The conclusions show that the efficiency provided from the primary wholesaler, the store's own marketing and the purchaser’s personal preferences may play a crucial role when the stores choose their suppliers.
iv

Main title:Vilka faktorer styr ICA-butikens leverantörsval?
Subtitle:en fallstudie av fem ICA-butiker i Uppsala
Authors:Ahlbin, Elena and Rakic, Nina
Supervisor:Gaddefors, Johan
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:822
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:leverantörsval, återförsäljare, grossist, marknadsföring, ICA-butik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2831
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2831
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:10 Oct 2013 08:52
Metadata Last Modified:10 Oct 2013 08:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics