Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Mikaela and Sköldberg, Louise, 2013. Egna märkesvaror : ICAs olika emv. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

På dagens livsmedelsmarknad blir innovation och utveckling allt mer aktuellt när kunderna ställer högre och högre krav på livsmedelsbutikerna. När kraven blir högre använder sig företagen av olika strategier, att nischa sig är ett alternativ för att uppfylla kundernas krav. Det finns många aktörer på livsmedelsmarknaden men de med störst marknadsandelar är ICA, Coop och Axfood. ICA har stora andelar på området egna märkesvaror (EMV) och deras EMV-sortiment är uppdelat i sex olika EMV-kategorier.
ICA är som tidigare nämns ett av de ledande företagen inom egna märkesvaror. Deras EMV är ett viktigt verktyg då detta medför att de kan erbjuda ett bredare sortiment till kunden. ICA har i dagsläget sex olika starka sortiment av EMV som ska tilltala olika kundgrupper. ICAs sex EMV är ICAs Egna märken, ICA Basic, ICA Selection, ICA Gott liv, ICA Glutenfritt och ICA I love Eco.
Detta arbete syftar till att med hjälp av akademisk litteratur identifiera hur EMV kan användas som ett verktyg för ICA för att uppnå olika faktorer såsom bland annat image och butikslojalitet. Det tas även upp hur ICAs EMV påverkar varumärket ICA i stort. I arbetet kommer vi ej ta upp andra företags EMV. Arbetet har begränsats ytterligare genom att endast ta upp ICAs EMV inom livsmedelssortimentet. Frågorna har besvarats med hjälp av insamlad sekundärdata och följande begrepp har utnyttjats: marknadsmix, SWOT, 4 generationer och segmentering.
Uppsatsens resultat påvisar att ICA har stora marknadsandelar på EMV-marknaden och enligt uppsatsens SWOT-analys kartläggs många styrkor av att nyttja sig av EMV. ICA har utvecklat sex olika inriktningar av EMV för att möta kundernas efterfrågan och genom uppfyllelse av kundens behov kan ICA öka marknadsandelar. ICA använder sina förpackningar strategiskt för att ge en tydlig och bra marknadskommunikation till kund. Det finns dock en risk med ICAs breda sortiment som samlas under samma varumärke, då olika varor signalerar olika mervärden med mera till kund, vilket kan medföra förvirring. Detta har ICA löst genom att externt sett marknadsföra alla produkter under det gemensamma varumärket ICA.

,

When the consumer enters a grocery store he or she will face a variety of choices product wise. The shelves have become fields of options and this makes for a bigger importance put into branding and labeling of products on behalf of the supplier. The competitiveness has lead suppliers and commerce to look at differentiation and segmentation of their products and markets as useful tools to win the battle of the consumers attention. In order to attract costumers suppliers have to attend to their needs with a suitable product. The needs vary a lot between segments and target groups and has resulted in the wide range of different variations of items in stores today.
ICA is the leader on the FMCG (fast-moving consumer goods) market and has met this demand for different solutions by offering a selection of different private-label products. Each brand possesses an individual added value depending on its targeted market but are all sold under the same “core-brand”, namely ICA.
This study will look into how ICA successfully manages six different private-label brands which all have a unique image and perceived value. Specific interest has been given to the corporate brand ICA and whether its image is affected by the several private-labels. The work with this study has been based on academic literature, secondary data- mainly published articles, and tools to help with analyzing the elements and situations encountered throughout the process.
What the writers found was that the differentiation and segmentation of the private-labels was focused to the packaging of each label and the content of the product. Each category of private label was easily distinguished and its added value well communicated to its target group through product design and quality. However, external specific marketing of the different labels is not made. This led to an answer to the question of how the main label ICA is affected by the subordinated private-labels. The external marketing that is made to customer is made through the core-label, ICA. By doing so, the company avoids customer confusion in marketing and a uniform, clear and strong message reaches the whole market.

Main title:Egna märkesvaror
Subtitle:ICAs olika emv
Authors:Nilsson, Mikaela and Sköldberg, Louise
Supervisor:Gaddefors, Johan
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:818
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:EMV, LMV, lojalitet, varumärke, konsument, kvalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2805
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2805
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2013 14:34
Metadata Last Modified:03 Oct 2013 14:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics