Home About Browse Search
Svenska


Averhed, Gustav, 2013. Reproduktion och kalvobservationer hos älg i norra Småland. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
421kB

Abstract

För att förvalta en älgstam på ett bra sätt krävs information om älgstammens sammansättning. År 2012 infördes en ny älgförvaltning som är ekosystembaserad och adaptiv. För att få en överblick över älgstammens storlek finns olika metoder för basinventering, ex älgobservationer och spillningsinventering. Även utökad inventering som ålderstruktur och reproduktion hos skjutna älgar kan användas.

Detta examensarbete är ett fördjupningsarbete om älgars reproduktion i den norra delen av Småland, fokuserat på hondjuren (älgkor och – kvigor). Upphovet till detta arbete var att man i området under ett antal år hade sett en negativ trend vad gäller antalet observerade kalvar per observerat hondjur (kalvobservationer) under jakten.
Syftet med arbetet var att undersöka reproduktionsorgan från hondjur för att försöka få en förklaring till det låga antalet observationer av kalv per hondjur i området. Under älgjakten i oktober månad 2012 samlades organ (livmoder med äggstockar samt underkäkeshalva) från 52 fällda hondjur från åtta älgskötselområden i Jönköpings län. Dessutom samlades uppgifter om slaktvikter och i vilket område älgarna sköts. Organen nedfrystes och transporterades till Uppsala där de undersöktes makroskopiskt. Livmodern vägdes, mättes och dess innehåll undersöktes. Prov togs från livmoderhalsen för undersökning om spermieförekomst. Äggstockarna vägdes, mättes och förekomst av folliklar och gulkroppar noterades. Tre djur exkluderades p.g.a. otillräckligt material. I studien ingick därför 49 djur.
Resultat från denna studie visade den sammantagna medelåldern hos de skjutna hondjuren från alla områden var 4,0 år, medianåldern 2,5 år och med en variation på 1,5 – 11,5 år. Medelvikten för alla djur tillsammans var 154,3 kg, och variationen mellan 110 – 240 kg. Tofteryd var det älgskötselområde med lägst medelvikt (134,4 kg) och Hylletofta hade den högsta (184,7 kg).

Vid undersökning av äggstockarna sågs att 33 av hondjuren hade haft ägglossning, varav 12 stycken hade dubbelovulerat, dvs. avlossat två ägg. Femton djur hade inga gulkroppar i sina äggstockar. Av dessa var tre djur anöstrala kor och 12 stycken var kvigor som inte var könsmogna. Vid statistisk analys sågs ett signifikant samband (p<0,01) mellan slaktvikt och förekomst av gulkroppar i äggstockarna.

Medellängden på livmödrarna, alla hondjur inkluderade, var 18,3 cm, hos icke dräktiga kor 21,73 cm, hos könsmogna kvigor 16 cm och hos icke könsmogna kvigor 12,2 cm.
Medelvikten på livmödrarna var, alla djur inkluderade, 100,6 g, för icke dräktiga kor 137,39 g, hos könsmogna kvigor 78,2 g och hos icke könsmogna kvigor 26,4 g.
Av de 33 hondjuren som hade ovulerat och därmed passerat brunst, sågs hos 20 djur spermier i cervix. Det fanns ett signifikant (p>0,064) samband mellan slaktvikt och betäckning, ju högre slaktvikt desto större chans att hondjuret var betäckt, dvs. att det fanns spermier i cervix. Sex av de 49 undersökta hondjuren var dräktiga.

Sammanställning av älgobservationer visade att ett älgskötselområde hade nedåtgående trend (0.75 - 0.65) vad gäller kalvobservationsindex (antal observerade kalvar per observerat hondjur) för de senaste åren medan andra områden låg index på ungefär samma nivå (ca 0.80). I denna studie visade undersökningen av könsorganen från hondjuren inga störningar i reproduktion som kan ge en förklaring till de relativt låga kalvindexen.

,

To manage a moose population, information about the composition of the moose population is essential. In 2012, a new management system of moose population, ecosystem-based and adaptive, was implemented in Swedish hunting legislations. To get an overview of the moose population size, there are different methods that can be used.

This study is about moose reproduction, focused on females in the northern part of the province of Småland. In the area, a negative trend in numbers of calves per observed female during the hunt (calf index) had been observed. The purpose of this study was to investigate the reproductive organs from females in order to get an explanation for the low number of calves observed per female moose in the area.
During the moose hunt in October 2012, from eight moose management areas in northern Småland, reproductive organs (uterus with ovaries), and the lower jaw (for age determination) from 52 female moose was collected. The organs were frozen and transported to Uppsala and examined macroscopically. The uterus was weighed, measured and its contents examined. Samples were taken from the cervix for examination of sperm presence. The ovaries were weighed and measured and the follicles and the corpora lutea were counted and measured. Carcass mass of all sampled moose was also recorded.

The mean age of harvested animals was 4.0 years (range 1.5-11.5), and the median age was 2.5. Thirty-three of the females had ovulated but only 20 had been mated according to the sperm findings in cervix. The average carcass mass for all animals was 154.3 kg, the median 155 kg and the variation between 110 – 240 kg. Tofteryd was the management area with the lowest mean mass, 134.4 kg, and Hylletofta had the highest (184.7 kg).

The examination of the ovaries showed that 33 of the females had ovulated, including 12 females that had double ovulated. Fifteen animals had no corpora lutea in their ovaries, of which three were cows in anoestrus and nine females were pre-pubertal. There was a significant correlation (p <0.01) between the carcass mass and the presence of corpora lutea in the ovaries. Pregnancy was found in six females.

The mean lengths and weights of the uteri, were in all animals 18.3 cm and 100.6 g, in not pregnant cows 21.73 cm and 137.39 g, in moose heifers that passed puberty 16 cm and 78.2 g, in pre-pubertal females 12.2 cm and 26.4 g, respectively.

In this study, the examination of the reproductive organs did not show any result that could explain the relatively low calf index.

Main title:Reproduktion och kalvobservationer hos älg i norra Småland
Authors:Averhed, Gustav
Supervisor:Dalin, Anne-Marie
Examiner:Axnér, Eva
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:73
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:Kalvobservationer, Reproduktion, Älg, Älgobs, Äggstocksaktivitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2803
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2803
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2013 12:50
Metadata Last Modified:03 Oct 2013 12:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics