Home About Browse Search
Svenska


Berntsson, Emma, 2013. Legala förutsättningar och ekonomiska stöd för byggande av häststall. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
226kB

Abstract

Det här arbetet är en litteraturstudie som behandlar vissa övergripande lagar och regler för byggande av häststall. Det grundar sig på ett specifikt fall, och en allmän redogörelse för vad som gäller framgår i litteraturstudien.
Hästnäringen i Sverige växer varje år och allt fler vill arbeta med sitt intresse. När det ska byggas ett nytt stall och ridhus är det svårt att veta vilka lagar och regler som gäller, och hur det ska finansieras.

Miljökrav främst gällande gödselhantering måste uppfyllas. Kraven beror på antal djurenheter och vilket geografiskt område företaget befinner sig i. Bestämmelser kring djurskydd varierar också med antalet hästar som vistas på gården. Tillstånd att hålla häst krävs beroende på vilken form av hästverksamhet som bedrivs och antal hästar. Vid fler än fyra hästar och då verksamheten hyr ut stallplats, bedriver avel eller annan kommersiell hästverksamhet behövs i de flesta fall tillstånd.

Nybyggnad av häststall kräver i vissa fall förprövning, som innebär en kontroll av stallbyggnaden gällande djurskyddslagen och brandskydd. Bygget får inte påbörjas
innan förprövningen godkänts.

En avgörande faktor gällande bygglov är om fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Beroende på företagets huvudinriktning kan nybyggen klassas som ekonomibyggnad och vara undantagen bygglovsplikt. Regler rörande detta är dock
oklara och bedömningen görs från fall till fall.

Det finns flertalet olika finansieringsstöd att söka till exempel Leader-projekt och investeringsstöd. Gemensamt för samtliga är att de är starkt inriktade på företagsamhet
och landsbygdsutveckling.

,

The literature study examines laws and regulations relevant to the construction of horse stables. It is based on a specific case, but a general outline of what is applicable is shown in the literature review. The horse industry in Sweden is growing every year and ever more people want to have their interest as occupation. When building a new stable and riding arena, it is difficult to know which laws and regulations may apply, and how to search out them.
Environmental issues mainly concerning manure management must be met. The requirements depend on the number of horses kept and the geographical area in which the stable is located.

Rules on animal welfare also vary with the number of horses that reside on the farm. Permission to hold the horse is required depending on the kind of horse activities
undertaken and the number of horses involved. If there are more than four horses, and when the business include horse boarding, any breeding or other commercial horse activity a permit must, in most cases, be obtained.

Construction of horse stables require in some cases a preliminary ruling to determine whether drawings and construction plans conform to the animal welfare legislation and fire protection requirements. The application is sent to the local government administration. Construction may not begin until the plans are approved.
A building permit will be required if the proposed building will be located in or close to an urban area. Buildings that will be used for farming operations in rural areas are
normally exempt from the building permit requirement. Rules about what should be considered a farming operation are however, unclear and the decision is often made on a
case by case basis.

There are various government and local support programmes that can assist financially or by providing advice and management assistance. Common to all is that they are
heavily focused on entrepreneurship and rural development.

Main title:Legala förutsättningar och ekonomiska stöd för byggande av häststall
Authors:Berntsson, Emma
Supervisor:Bengtsson, Lennart
Examiner:Ventorp, Michael
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LY007 Agricultural and Rural Management Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:bygglov, förprövning, finansiering, gödsel, häst, miljö, stöd, tillstånd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2784
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2784
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:01 Oct 2013 08:23
Metadata Last Modified:01 Oct 2013 08:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics