Home About Browse Search
Svenska


Belfrage, Johan, 2013. Hälsoproblem hos får och getter vid traditionell Massajdjurhållning i Östafrika respektive konventionell djurhållning i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

God djurhälsa är en förutsättning för avkastning och produktion. En viktig del i djurhälsan är djurhållningen och hur den bedrivs. Studien tar upp och jämför konventionell djurhållning i Sverige med den traditionella djurhållning som Massajer bedriver i Östra Afrika. Studien
baseras på genomgång av vetenskapliga artiklar, myndigheters webbplatser och personliga intervjuer med djurägare och försöker identifiera de största bidragande risker för djuren som de olika djurhållningssätten utsätts för. Fokus vid identifiering av hälsorisker har hos båda
djurhållningssätten legat på vanliga sjukdomar, rovdjursproblematik och klimat. I studien tas även en del kulturella skillnader upp effekten av dessa diskuteras.

Studien visar på stora skillnader vad gäller hur djurhållningen bedrivs och vilka hälsorisker
som finns för djuren i de olika produktionssystemen. De största riskerna för den svenska djurhållningen var inälvsparasiter och foderrelaterade sjukdomar medan rovdjursangrepp generellt inte var så vanliga. För Massaj-djurhållningen var parasiter, både inälvs och fästingar viktiga hälsorisker, rovdjur utgjorde ett reellt hot men den viktigaste hälsorisken var klimatrelaterad, risk för allvarlig torka.

,

Good animal health is a prerequisite for the yield and production. An important part of animal health is animal husbandry and how it is conducted. The study collects and compares conventional animal husbandry in Sweden, with the traditional animal husbandry as Maasai engaged in East Africa. The study is based on reviews of scientific articles, government websites, and personal interviews with animal owners. It aims to identify the major contributing health risk to the animals in the different farming practises. In the identification of health hazards, focus has in both practises been targeted at common diseases, predators and climate associated problems. The study also illuminates some cultural differences between the two practises, and the effects of these differences on animal health are discussed.

The study shows wide differences, both in what way animals are conducted and the health risks to the animals in the different production systems. The main risks of the Swedish animal husbandry were intestinal parasites and feed-related diseases while the general risk of predation were low. For the Maasai animal husbandry, parasites both intestinal and ticks were of great importance for animal health. Predators also posed a real threat, but the most important health risk was the climate-related risk of serious drought.

Main title:Hälsoproblem hos får och getter vid traditionell Massajdjurhållning i Östafrika respektive konventionell djurhållning i Sverige
Authors:Belfrage, Johan
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:72
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:djurhållning, får, getter, shoats, klimat, rovdjur, Massajer, Sverige, Östafrika
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2759
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2759
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Pests of animals
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2013 13:49
Metadata Last Modified:25 Sep 2013 13:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics