Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Josefin, 2013. Grönkål - kan det odlas mer än bara till jul? . First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
722kB

Abstract

Grönkål är en gröda med många fördelar både för den som odlar men framförallt för den som konsumerar grödan. Den har ett rikt innehåll av hälsobefrämjande ämnen så som fibrer, mineraler, vitaminer och glykosinolater m.m. Då den för med sig ett oerhört stort hälsomervärde borde färsk svensk grönkål finnas tillgänglig i handeln mer än bara till jul, vilket idag är den huvudsakliga tidpunkten då det odlas och säljs färsk grönkål. Genom att titta närmare på hur grönkålen fungerar, vad den innehåller och hur dessa ämnen förändras med olika planteringstidpunkter och skördetillfällen skulle detta kunna ge bra indikation på huruvida vi faktiskt kan odla grönkål under en mer utdragen period där man kan tidigarelägga både plantering och skörd.
I denna studie har det gjorts ingående analyser på glykosinolater, karotenoider och vitamin C. Resultat från analysen av glykosinolater visar att mängden ökar ju äldre plantan blir. Totalt innehåll av glykosinolater har uppmätts mellan 2 – 4 mg/g torrvikt. Karotenoidinnehållet tenderade att minska allt eftersom plantan mognade, då de högsta värdena uppmättes vid den första skörden på fält I. Halter mellan 1,19 – 3,44 mg/g torrvikt uppmättes. Vitamin C- innehållet ökade med plantålder på fält I och minskade med plantålder på fält II. Halter mellan 11,92 – 40,86 mg/100g friskvikt uppmättes.

Resultat som framkommit ur denna studie visar inte att något av dessa hälsobefrämjande ämnen påverkas negativt av att planteringstidpunkten tidigareläggs. Detta indikerar på att odling tidigare på säsongen är fullt möjlig.

,

Curly kale is a crop with a lot of benefits not only for the grower, but especially for the one that consume it. Curly kale has a rich content of health-promoting substances such as fibers, minerals, vitamins and glukosinolates. A diet with a lot of curly kale brings a major health of value to the consumers and that’s why fresh Swedish curly kale should be provided in the stores for a longer period and not just be limited to Christmas time, which today is the primary time for the cultivation and sale of curly kale. By looking more closely at how the curly kale works, what it contains and how these substances change with different planting dates and harvest times it could give indications of whether we can cultivate curly kale during a longer period where the planting dates have been brought forward.

This study has taken a closer look at the contents of glukosinolates, carotenoids and vitamin C. Results of the study on glukosinolates showed that the amount increased the more mature the plant become. Total content of glucosinolates was measured to be between 2-4 mg/g dry weight. The content of carotenoids tended to decrease the more mature the plant became. The highest concentrations were measured at the first harvest time from field I. Concentrations between 1.19- 3.44 mg/ g dry weight was measured from the results. The content of vitamin C increased with plant age and concentrations between 11.92- 40.86 mg/100g fresh weight were recorded.

Results obtained from this study did not show that any of these health-promoting substances was negatively affected when the planting was done earlier. This indicates that cultivation earlier in the season is possible from a health perspective.

Main title:Grönkål - kan det odlas mer än bara till jul?
Authors:Svensson, Josefin
Supervisor:Nordmark, Lotta and Gustavsson, Karl-Erik
Examiner:Olsson, Marie
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Grönkål, , Hälsobefrämjande ämnen, , Glykosinolater, , Karotenoider, Vitamin C, Torrsubstans, Tidigare planteringstidpunkt och skörd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2780
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2780
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Plant physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:30 Sep 2013 10:59
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics