Home About Browse Search
Svenska


Lundberg, Axel and Magnusson, Ludvig, 2013. När är det ekonomiskt försvarbart att investera i en fabriksny skördetröska? : en studie av tre fiktiva gårdar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

År 2010 uppgick antalet jordbruksföretag, vars sysselsättning är traditionell växtodling, till 18 596 stycken. Under de senaste 20 åren har antalet jordbruksföretag minskat med 26 % vilket medför att kvarvarande företag blir allt större (www, Statens jordbruksverk, 2011). Allt större växtodlingsföretag kräver investeringar i större maskiner vilket innebär att stort kapital binds i maskininventarier. Skördetröskan är en av de största investeringarna som görs för maskiner och redskap inom svenskt jordbruk och uppgår till 30 procent av det bundna maskinkapitalet (Helleberg et al., 1983, Agriwise, 2013). Sveriges lantbruksföretag försöker ständigt rationalisera driften genom att reducera kostnaderna (Carlson et al, 2006). Ett alternativ för att reducera kostnaderna är att köpa in maskintjänster, samarbeta med närliggande jordbruksföretag eller effektivisera befintliga maskininventarier.

Syftet med studien är att synliggöra de ekonomiska konsekvenserna av investering i en fabriksny skördetröska där alternativet är att hyra tjänsten från en maskinstation. För att besvara vilket alternativ som är mest lönsamt har tre fiktiva gårdar använts i studien. Det geografiska området begränsas till Lundaslätten. En empirisk studie har genomförts för att få information angående maskinstationernas kundprioritering samt deras maskintaxor. Utifrån den empiriska insamling och litteraturen har arbetet belyst vilket alternativ som är mest lönsamt för ett växtodlingsföretag vid olika arealer.
Studien visar, utifrån förutsättningarna, att en investering i egen skördetröska är befogad vid 300 och 500 hektar. Vid 100 hektar är det inte ekonomiskt försvarbart att investera i en fabriksny skördetröska eftersom maskinstationerna är ur en ekonomisk synvinkel ett bättre alternativ.

,

In 2010 the numbers of farms were a total of 18,596 whose occupation was traditional crop production. Over the past 20 years the number of farms decreased by 26%, which means that the farms that remains, are becoming larger (www, Statens Jordbruksverk, 2011). Large investments in machinery, administration and logistics become more important for growing crop enterprises. One of the largest investments in Swedish agriculture is machinery and equipment (Helleberg et al., 1983). Agricultural companies in Sweden are constantly trying to rationalize the farming of the soil by minimizing operating costs (Carlson et al, 2006). The alternatives to minimize costs are to purchase machinery services, collaborate with nearby farms or rationalize existing machinery equipment. The purpose of this study is to clarify the economic consequences of an investment in a brand new combine harvester when the alternative is to supply the service from a contractor. To answer which alternative that is most economically sustainable, three fictitious farms are used in the study and confined to southern Sweden. An empirical study has been made to obtain relevant information regarding the contractors who supply the combine harvester, customer priority, and their machine tariff. Which alternative that is most economically sustainable will be answered based on the empirical data collection, previous studies and literature.

The study shows, based on the conditions, that the investment in the combine harvester is warranted at 300 and 500 hectares. At 100 hectares, it is not economically sustainable to invest in a brand new combine harvester because the contractors are a better alternative.

Main title:När är det ekonomiskt försvarbart att investera i en fabriksny skördetröska?
Subtitle:en studie av tre fiktiva gårdar
Authors:Lundberg, Axel and Magnusson, Ludvig
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:817
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:skördetröska, spannmål, läglighetseffekter, maskinkostnad, falltal
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2757
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2757
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2013 10:39
Metadata Last Modified:25 Sep 2013 10:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics