Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Amelie, 2013. Beteskoccidios - påverkan på kalvhälsa och tillväxt. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
179kB

Abstract

Parasiter ur Eimeria-släktet är vanligt förekommande hos nötkreatur världen över. Hos nötkreatur finns minst 13 arter av Eimeria, varav de flesta är apatogena men tre kan orsaka klinisk sjukdom framför allt hos unga djur. Eimeria bovis och Eimeria zuernii kan båda ge upphov till sjukdom hos uppstallade nötkreatur. Utöver det har Eimeria alabamensis visats kunna orsaka sjukdom efter betessläpp, framför allt i europeiska besättningar. Då utmärkande symtom är diarré och aptitlöshet kan sjukdomen orsaka viktminskning eller minskad tillväxttakt. Det gör att kalvarna och ungdjuren antingen måste behållas längre eller skickas till slakt vid en lägre vikt. Det nedsatta allmäntillståndet och de skador som uppkommer på tarmslemhinnan genom parasiternas förökning ökar risken för sekundära infektioner som även de kan påverka tillväxt och välfärd. Denna litteraturstudie sammanställer fakta om E. alabamensis, dess livscykel och spridning samt påverkan på kalvarnas hälsa och tillväxt. Studien avslutas med en kort redogörelse för vad som kan göras för att minska smittspridningen.

,

Parasites of the genus Eimeria are common in cattle worldwide. In cattle there are at least 13 species of Eimeria. While most of them are non-pathogenic three species have been proven to cause clinical disease especially in young animals. Eimeria bovis and Eimeria zuernii can cause disease in housed cattle, and Eimeria alabamensis has been shown to cause disease after turnout, especially in European herds. As the main symptoms are diarrhea and anorexia, the disease can cause weight loss or reduced growth rate. Thus the animals must either be kept longer or sent to slaughter at a lower weight. Impaired general health and leisons in the intestinal mucosa caused by parasite multiplication increases the risk of secondary infections, which may also affect growth and welfare. This literature review deals with E. alabamensis, its life cycle, transmission and impact on calf health and performance. The study concludes with brief information on measures to reduce the spread of infection.

Main title:Beteskoccidios - påverkan på kalvhälsa och tillväxt
Authors:Andersson, Amelie
Supervisor:Lundén, Anna
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:50
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:koccidios, kalvhälsa, tillväxt, Eimeria alabamensis, beteskoccidios, övervintrande oocystor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2701
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2701
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:10 Sep 2013 11:31
Metadata Last Modified:10 Sep 2013 11:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics