Home About Browse Search
Svenska


Hagblom, Ann-Catrin, 2013. Vaccination av katt : immunologiskt skydd och eventuella njurskador. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
720kB

Abstract

Under åren 2005-2010 utförde en forskargrupp från Colorado State University studier på vaccinerade katter och fann att katter utvecklade antikroppar mot sina egna njurar efter
vaccination med vanligt förekommande basvaccin mot parvovirus, calicivirus och herpesvirus. Virus till vaccinen är odlade på en celllinje från kattnjurar och går under benämningen Crandell Rees Feline Kidney. Antikropparna riktade sig mot antigen identifierade som annexin II och α-enolas och man såg tecken på interstitiell nefrit hos 50 % av katter som hyperinokulerats med Crandell Rees Feline Kidney. Hos människa och mus har antikroppar mot α-enolas och annexin II kopplats till autoimmuna sjukdomar och då framförallt immunologiska reaktioner mot njurcellerna. Man misstänker att vaccinationerna kan orsaka liknande skador på katt, men mer forskning krävs för att fastställa detta.

I samma veva började även vaccinationsintervallen studeras och ifrågasättas. Studier har visat att katter har skydd mot parvovirus i minst 7.5 år och troligtvis längre. Det immunologiska skyddet mot herpes- och calicivirus har visat sig kvarstå i 3-4 år eller mer efter att katter har
serokonverterat. Ett problem vid vaccination av kattungar och unga katter är kvarvarande maternella antikroppar som förhindrar serokonvertering och eget skydd mot virusen. För att förhindra övervaccination av katter som redan har immunologiskt skydd mot virus bör man utföra mer omfattande serologiska undersökningar för att bedöma den individuella kattens behov av revaccination.

,

Between the years 2005-2010 a group of scientists from Colorado state university discovered that cats vaccinated with common core vaccines against feline panleuopenia, calicivirus and rhinotracheitis, developed antibodies against feline renal cells. The viral antigens in the
vaccines are grown in feline renal cells known as Crandell Rees Feline Kidney. Detected autoantibodies were found to recognize antigens in form of annexin II and α-enolase and there were signs of interstitial nephritis in 50% of the cats hyperinoculated with Crandell Rees Feline Kidney. Studies in human and mice have shown that these antibodies are associated with many types of autoimmune diseases, especially immunologic responses to the kidney. A
definitive association between kidney disease in felines and average administration of vaccine cannot be made at this stage – further investigation is needed.

The guidelines for feline vaccination have also been questioned and further analysed. Studies have shown that vaccinated cats do develope long-term immunity after seroconvertion; 7.5 year for feline panleukopenia and 3-4 years or more for calicivirus and rhinotracheitis. A
delayed seroconversion was however discovered in kittens and young cats with remaining maternal antibodies. To prevent unnecessary vaccinations of cats that already have full immunity against these viruses, a more extensive serologic evaluation should be made to determine the need of re-vaccination in the individual cat.

Main title:Vaccination av katt
Subtitle:immunologiskt skydd och eventuella njurskador
Authors:Hagblom, Ann-Catrin
Supervisor:Fossum, Caroline and Åbrink, Magnus
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:77
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:vaccination, kattpest, njurskador, interstitiell nefrit, antikroppar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2692
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2692
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2013 14:41
Metadata Last Modified:05 Sep 2013 14:41

Repository Staff Only: item control page