Home About Browse Search
Svenska


Killander, Jakob, 2013. Djur som potentiell reservoar till SARS-CoV. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
224kB

Abstract

Severe acute respiratory syndrome (SARS) är den epidemi som 2003 spred sig från Guangdong provinsen i Kina till 26 länder runt om i världen. Sjukdomen som orksakades av
SARS-coronavirus (SARS-CoV), drabbade under utbrottet 8098 personer och tog 774 liv.

SARS är ett utmärkt exempel på hur en dödlig sjukdom kan komma från ”ingenstans” för att snabbt, spridas med hjälp av vårt globaliserade samhälle. Viruset utsöndras med
luftvägssekret, feces och urin och kan under fuktiga och gynnsamma omständigheter vara infektionsdugligt i upp till fyra dygn. I regel krävs direktkontakt eller nära kontakt mellan smittbärare och frisk individ för att sprida viruset vidare. Även fall där personer har blivit smittade genom avloppsvatten har rapporterats.

Coronavirus ger i vanliga fall lindrigare luftvägsinfektioner. SARS-CoV var däremot något
helt nytt och utbrottet 2003 kom oväntat. Än idag är man osäker på uppkomsten av viruset; konspiratörer hävdar att det är ett virus från rymden eller att det är tillverkat på laboratoriet av USA för att hindra Kinas ökande ekonomiska makt. Forskning har dock utförts som pekar åt att det skulle komma från djurriket. Med största sannolikhet har djurhandlare som handlar med levande, ibland viltfångade, djur blivit infekterade av maskpalmmård som fångas eller
föds upp för dess kötts skull. Det visade sig dock med ytterligare forskning att den vilda populationen maskpalmmård totalt avsaknar antikroppas mot SARS-CoV och är därför troligtvis inte virusets naturliga reservoar. Fladdermussläktet hästskonäsor agerar dock reservoar för SARS-Co-liknande virus. Eftersom dessa två arter dessutom är geografiskt sammankopplade tror man att det kan ha skett en infektion mellan hästskonäsor och maskpalmmård som sedan fungerade som smittspridare till människor. Ytterligare forskning måste ske för att man ska kunna säkerställa den fullständiga smittvägen för SARS-CoV och den naturliga reservoaren för att kunna förhindra ytterligare utbrott.

,

Severe acute respiratory syndrome (SARS) is the disease that 2003 caused an epidemic which had its origin in Guangdong province in China and spread to 26 countries around the globe.

The causative agent SARS-coronavirus (SARS-CoV) infected 8098 people from which 774 died. SARS is an excellent example of how a deadly disease can appear from nowhere and
rapidly spread with the help of our modern globalised world. The virus is excreted via respiratory droplets, faeces and urine. In favourable environments can be infectious for up to four days. The normal route of transmission is though direct or close contact to an infected person, though a broken sewagepipe is thought to be the cause of one outbreak, the normal route of transmission is through direct or close contact to an infected person.

Coronavirus generally only cause mild pneumonia with flu-like symptoms, SARS-CoV on the other hand was something completely new and unexpected. To this day the origin of the virus is still unknown; conspirators claim that it is a virus from outer space or a man-made virus, constructed by USA to slow down the economical growth of China. Research suggests that it has its origin in the animal kingdom. It is with great probability that an animal trader who
trades with live, sometimes wild, animals has become infected from masked palm civet, an animal captured or reared for its meat. However the wild population of masked palm civet does not express antibodies for SARS-CoV, which leads to the conclusion that the animal most likely isn´t the natural reservoir for the virus. It has however been shown that the wild population of horseshoe bats does act as a reseroir to a SARS-like CoV. Since the two species
are geographically connected a theory is that a horseshoe bat may have infected a masked palm civet who in turn infected an animal trader. Further research is needed for the complete transmission of SARS-CoV, which is of great importance in order to prevent future possible outbreaks.

Main title:Djur som potentiell reservoar till SARS-CoV
Authors:Killander, Jakob
Supervisor:Ottoson , Jakob
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:68
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:SARS, coronavirus, hästskonäsa, maskpalmmård, mårdhund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2689
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2689
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:04 Sep 2013 14:15
Metadata Last Modified:04 Sep 2013 14:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics