Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, David, 2013. Att utrota en global smitta - det lyckade exemplet boskapspest. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
429kB

Abstract

Boskapspesten (eng. Rinderpest) deklarerades den 25e maj, 2011, vara utrotad från jorden. Det gör den till den andra infektiösa smittan människan utrotat. Sjukdomen är en av de äldsta noterade boskapssjukdomarna och har under historien orsakat miljontals dödsfall av nötboskap och mindre idisslare.

Rinderpestviruset är ett höljeförsett, enkelsträngat, negativt RNA-virus, tillhörande genuset Morbillivirus, familj Paramyxoviridae. Sjukdomen det orsakar är mycket smittsam, med en mortalitet på upp till 90% i vissa fall. Att det endast fanns en serotyp av viruset har förenklat
utvecklandet av vacciner. Denna faktor, samt att viruset inte hade några asymptomatiska bärare som kan föra smittan vidare, gjorde det möjligt att bekämpa effektivt.

Från den tidiga ”stamping-out”-metoden, som innebär att man avlivar alla sjuka djur i ett område för att förhindra smittspridning, har effektiva och välplanerade metoder utvecklats.

Ett flertal kampanjer för att bekämpa boskapspesten har under 1900-talet genomförts runt om i världen. Stora gränsöverskridande samarbeten mellan olika länder och organisationer har gjort det möjligt att effektivt bekämpa viruset, världen över.

Boskapspesten är idag borta, tack vare långt och hårt arbete. Vinningarna är stora på många plan; för små bönder till nationella ekonomiska vinningar. Den kunskap man samlat på sig bör man också ha nytta av i framtida projekt av liknande sort.

,

On the 25th of May, 2011, rinderpest was confirmed to be eradicated from the earth. That makes it the second infectious disease that have been eradicated due to human efforts. The disease is one of the oldest listed livestock diseases and throughout history it has caused millions of deaths in cattle and small ruminants.

The rinderpest virus is an enveloped, single-stranded, negative RNA virus, belonging to the genus Morbillivirus from the family Paramyxoviridae. The disease that it caused was highly contagious, with a mortality rate of up to 90% in some cases. There was only one serotype of the virus, which simplified the development of vaccines. This factor, along with the fact that the virus had no asymptomatic carriers who can pass it on, made it possible to fight it
effectively.

From the early "stamping out" method, which involved killing all the sick animals in an area to prevent the spread of infection, the disease now could be controlled with more effective and well planned methods. During the 20th century, a number of campaigns to combat rinderpest were conducted around the world. Large cross-border collaboration between countries and organizations made it possible to effectively combat the virus worldwide.

Cattle plague is now gone, thanks to long and hard work. The gains are great on many levels; for small farmers to national economic achievements. The knowledge that has been gathered would also be useful for future projects of a similar type.

Main title:Att utrota en global smitta - det lyckade exemplet boskapspest
Authors:Karlsson, David
Supervisor:Berg, Mikael
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:80
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:boskapspest, virus, utrotning, vaccin, global, taktiker, FAO, OIE
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2708
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2708
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:13 Sep 2013 09:00
Metadata Last Modified:13 Sep 2013 09:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics